1 Til sangmesteren, med strengelek; en salme av David.

2 Når jeg roper, da svar mig, min rettferdighets Gud! I trengsel har du gitt mig rum; vær mig nådig og hør min bønn!

3 I veldige menn! Hvor lenge skal min ære være til spott? Hvor lenge vil I elske det som fåfengt er, søke løgn? Sela.

4 Vit dog at Herren har utkåret sig en from! Herren hører når jeg roper til ham.

5 Vredes, men synd ikke! Tenk efter i eders hjerte på eders leie og vær stille! Sela.

6 Ofre rettferdighets offere, og sett eders lit til Herren!

7 Mange sier: Hvem vil dog la oss se godt? Opløft du ditt åsyns lys over oss, Herre!

8 Du har gitt mig glede i mitt hjerte, større enn deres når deres korn og most er mangfoldig.

9 I fred vil jeg både legge mig ned og sove inn; for du, Herre, lar mig bo for mig selv, i trygghet.