Salmos 121

1 En sang ved festreisene. Jeg løfter mine øine op til fjellene; hvor skal min hjelp komme fra?

2 Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper.

3 Han skal ingenlunde la din fot vakle, din vokter skal ingenlunde slumre.

4 Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter.

5 Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høire hånd.

6 Solen skal ikke stikke dig om dagen, ei heller månen om natten.

7 Herren skal bevare dig fra alt ondt, han skal bevare din sjel.

8 Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nu av og inntil evig tid.