Salmos 150

1 Halleluja! Lov Gud i hans helligdom, lov ham i hans mektige hvelving!

2 Lov ham for hans veldige gjerninger, lov ham efter hans storhets fylde!

3 Lov ham med basunklang, lov ham med harpe og citar!

4 Lov ham med pauke og dans, lov ham med strengelek og fløite!

5 Lov ham med tonende bekkener, lov ham med høit klingende bekkener!

6 Alt som har ånde, love Herren! Halleluja!