1 Til sangmesteren; en salme av David.

2 Salig er den som akter på den elendige; på den onde dag skal Herren frelse ham.

3 Herren skal verge ham og holde ham i live; han skal bli lykksalig i landet, og du skal visselig ikke overgi ham til hans fienders mordlyst.

4 Herren skal understøtte ham på sykesengen; hele hans leie forvandler du i hans sykdom.

5 Jeg sier: Herre, vær mig nådig, helbred min sjel! for jeg har syndet imot dig.

6 Mine fiender taler ondt om mig: Når skal han dø, og hans navn forgå?

7 Og dersom en kommer for å se til mig, taler han falske ord; hans hjerte samler sig ondskap; han går ut og taler derom.

8 Alle de som hater mig, hvisker sammen imot mig; de optenker imot mig det som er mig til skade:

9 En ugjerning henger ved ham, og han som ligger der, skal ikke stå op mere.

10 Også den mann som jeg hadde fred med, som jeg stolte på, som åt mitt brød, har løftet sin hæl imot mig.

11 Men du, Herre, vær mig nådig og hjelp mig op! Så vil jeg gjengjelde dem.

12 Derpå kjenner jeg at du har behag i mig, at min fiende ikke skal fryde sig over mig.

13 Og mig holder du oppe i min uskyld og setter mig for ditt åsyn evindelig.

14 Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet! Amen, amen.