1 Til sangmesteren; av Korahs barn; en salme.

2 Klapp i hender, alle folk, juble for Gud med fryderop.

3 For Herren, den Høieste, er forferdelig, en stor konge over all jorden.

4 Han legger folkeslag under oss og folkeferd under våre føtter.

5 Han utvelger oss vår arvelodd, Jakobs, hans elskedes herlighet. Sela.

6 Gud fór op under jubelrop, Herren under basuners lyd.

7 Lovsyng Gud, lovsyng! Lovsyng vår konge, lovsyng!

8 For Gud er all jordens konge; syng en sang som gjør vis!

9 Gud er konge over folkene, Gud har satt sig på sin hellige trone.

10 Folkenes fyrster samler sig med Abrahams Guds folk; for jordens skjold hører Gud til, han er såre ophøiet.