1 En sang ved festreisene. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmende;

2 da fyltes vår munn med latter, og vår tunge med jubel, da sa de iblandt hedningene: Store ting har Herren gjort imot disse.

3 Store ting har Herren gjort imot oss; vi blev glade.

4 Herre, la våre fanger vende tilbake likesom bekker i sydlandet*! / {* likesom disse efter å ha vært uttørket i heten atter fylles når Herren sender regn.}

5 De som sår med gråt, skal høste fryderop.

6 De går gråtende og bærer den de strør ut; de kommer hjem fryderop og bærer sine kornbånd.