Salmos 20

1 Til sangmesteren; en salme av David.

2 Herren bønnhøre dig på nødens dag, Jakobs Guds navn berge dig!

3 Han sende dig hjelp fra helligdommen og støtte dig fra Sion!

4 Han komme alle dine matoffer i hu og finne ditt brennoffer godt! Sela.

5 Han gi dig efter ditt hjerte og fullbyrde alt ditt råd!

6 Måtte vi kunne juble over din frelse og løfte seiersmerket i vår Guds navn! Herren opfylle alle dine bønner!

7 Nu vet jeg at Herren frelser sin salvede; han svarer ham fra sin hellige himmel med frelsende storverk av sin høire hånd.

8 Hine priser vogner, hine hester, men vi priser Herrens, vår Guds navn.

9 De synker og faller, men vi står og holder oss oppe.

10 Herre, frels! Kongen bønnhøre oss på den dag vi roper!