Números 23

1 Bileam sade till Balak: "Bygg här sju altaren åt mig och skaffa fram åt mig sju tjurar och sju baggar."

2 Balak gjorde som Bileam sade, och Balak och Bileam offrade en tjur och en bagge på varje altare.

3 Sedan sade Bileam till Balak: "Stanna kvar vid ditt brännoffer, medan jag går i väg. Kanske Herren kommer och möter mig. Vad han än låter mig se skall jag meddela dig." Och han gick upp på en kal höjd.

4 Och Gud mötte Bileam, som sade till honom: "De sju altarna har jag ställt i ordning, och på varje altare har jag offrat en tjur och en bagge."

5 Då lade Herren ett ord i Bileams mun och sade: "Gå tillbaka till Balak, och så skall du säga."

6 När han kom tillbaka till Balak, fann han honom stående vid sitt brännoffer tillsammans med alla Moabs hövdingar.

7 Då framförde han detta budskap:"Balak hämtade mig från Aram,Moabs kung från österns berg.Kom, förbanna åt mig Jakob,kom, fördöm Israel!

8 Hur kan jag förbanna den som Gud ej förbannar?Hur kan jag fördöma den som Herren ej fördömer?

9 Från klippornas topp ser jag honom,från höjderna skådar jag honom.Se, ett folk som bor avskiltoch ej räknar sig bland folken.

10 Vem kan räkna Jakobs stoft,räkna fjärdedelen av Israel?Må jag dö de rättfärdigas död,må mitt slut bli som deras!"

11 Då sade Balak till Bileam: "Vad har du gjort mot mig? Jag tog hit dig för att du skulle förbanna mina fiender, men se, du har välsignat dem!"

12 Men han svarade: "Skall jag inte vara noga med att tala det som Herren lägger i min mun?"

13 Balak sade till Bileam: "Följ med mig till en annan plats där du kan se dem. Du kan därifrån se bara en del av dem, du kan inte se dem alla. Därifrån skall du förbanna dem åt mig."

14 Och han tog honom till Väktarplatsen på toppen av Pisga. Där byggde han sju altaren och offrade en tjur och en bagge på varje altare.

15 Sedan sade han till Balak: "Stanna kvar här vid ditt brännoffer medan jag går för att möta honom där borta."

16 Och Herren mötte Bileam och lade ett ord i hans mun, och han sade: "Gå tillbaka till Balak, och så skall du säga."

17 När han kom tillbaka till Balak fann han honom stående vid sitt brännoffer tillsammans med Moabs hövdingar. Balak frågade honom: "Vad har Herren talat?"

18 Då framförde han detta budskap:"Stå upp, Balak, och hör,lyssna till mig, du Sippors son.

19 Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga,inte en människoson, så att han skulle ångra sig.Säger han något utan att göra det,talar han något utan att fullborda det?

20 Se, att välsigna är mitt uppdrag.Han har välsignat, och jag kan inte ändra det.

21 Ingen ofärd kan skådas i Jakob,ingen olycka kan ses i Israel.Herren, hans Gud, är med honom,en konungs jubel hörs bland dem.

22 Gud förde dem ut ur Egypten.Hans styrka är som vildoxens.

23 Ingen trolldom hjälper mot Jakob,ingen spådom mot Israel.När tiden är inne skall det sägas om Jakob och Israel:Vad har inte Gud gjort!

24 Se, ett folk står upp likt en lejoninna,likt ett lejon reser det sig.Det vilar ej förrän det ätit rovoch druckit blod av slagna."

25 Då sade Balak till Bileam: "Kan du inte förbanna dem, så välsigna dem inte!"

26 Men Bileam sade till Balak: "Har jag inte sagt dig att allt vad Herren säger, det måste jag göra?"

27 Sedan sade Balak till Bileam: "Kom, jag vill ta med dig till en annan plats. Kanske behagar det Gud att du därifrån förbannar dem åt mig."

28 Balak tog Bileam med sig upp på toppen av Peor, med utsikt över ödemarken.

29 Och Bileam sade till Balak: "Bygg här sju altaren åt mig, och gör i ordning sju tjurar och sju baggar åt mig."

30 Balak gjorde som Bileam sade, och han offrade en tjur och en bagge på varje altare.