Amor de Deus

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

João 3:16

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.

Romanos 5:8

Tacka Herren, ty han är god,ty hans nåd varar i evighet.

Salmos 136:1

Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud,sen till vrede och stor i nåd och sanning.

Salmos 86:15

Det vi har hört om får vi nu sei Herren Sebaots stad, i vår Guds stad.Gud håller den vid makt till evig tid. Sela.

Salmos 48:9

Eftersom du är dyrbar i mina ögon,högt aktad och älskad av mig,ger jag människor i ditt ställe,folk i stället för ditt liv.

Isaías 43:4

Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.

1 João 5:3

Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig:"Med evig kärlek har jag älskat dig,därför låter jag min nåd förbliva över dig.

Jeremias 31:3

Jag älskar dem som älskar mig,och de som söker mig, de finner mig.

Provérbios 8:17

Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud.

Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek.

1 João 4:7,8

Ty hos dig är livets källa,i ditt ljus ser vi ljus.

Salmos 36:10

och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.

Gálatas 2:20

Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom.

1 João 3:1

Kärleken är tålig och mild,kärleken avundas inte,den skryter inte,den är inte uppblåst,

1 Coríntios 13:4

Herren, din Gud, bor i dig,en hjälte som frälsar.Han gläder sig över dig med lust,han tiger stilla i sin kärlek,han fröjdas över dig med jubel."

Sofonias 3:17

9 Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom.

10 Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.

11 Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra.

1 João 4:9-11

Jag söker dig i helgedomenför att se din makt och härlighet.

Salmos 63:3

Mina älskade, det är inte ett nytt bud jag skriver till er utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har hört.

Ändå är det ett nytt bud jag skriver till er. Detta är sant i honom och i er, eftersom mörkret viker och det sanna ljuset redan lyser.

1 João 2:7,8

2 Coríntios 13:14

Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek,

också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta.

Efésios 2:4,5

Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.

1 João 4:16

Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter,

höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Romanos 8:38,39

Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.

2 Tessalonicenses 3:5

Vi älskar därför att han först har älskat oss.

1 João 4:19

Barmhärtig och nådig är Herren,sen till vrede och stor i nåd.

Salmos 103:8