Temor do Senhor

Herrens ängel slår sitt lägeromkring dem som fruktar honom,och han befriar dem.

Smaka och se att Herren är god.Salig är den människasom flyr till honom.

Salmos 34:8,9

Lön för ödmjukhet och Herrens fruktan,är rikedom, ära och liv.

Provérbios 22:4

Du skall inte uttala förbannelser över en döv, och framför en blind skall du inte lägga något som han kan snava över. Du skall frukta din Gud. Jag är Herren.

Levítico 19:14

Till er, mina vänner, säger jag: Var inte rädda för dem som dödar kroppen men sedan inte kan göra något mer.

Jag vill visa er vem ni skall frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er: Honom skall ni frukta.

Lucas 12:4,5

Herren, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till.

Deuteronômio 13:4

Herrens fruktan förlänger livet,men de ogudaktigas år blir förkortade.

Provérbios 10:27

11 Unga lejon lider nöd och hungrar,de som söker Herren saknar ej något gott.

12 Kom, barn, och lyssna till mig,jag skall lära er att frukta Herren.

13 Är du en människa som älskar livetoch vill se goda dagar?

14 Avhåll då din tunga från det som är ont,dina läppar från att tala svek.

Salmos 34:11-14

Tjäna Herren med fruktanoch gläd er med bävan!

Salmos 2:11

Genom nåd och sanning sonas skuld,genom Herrens fruktan undflyr man det onda.

Provérbios 16:6

Att frukta Herren är början till vishet,ett gott förstånd får alla som handlar därefter.Hans lov varar i evighet.

Salmos 111:10

Herrens fruktan fostrar till vishet,och ödmjukhet föregår ära.

Provérbios 15:33

Ni skall inte göra varandra orätt, du skall frukta din Gud. Ty jag är Herren, er Gud.

Levítico 25:17

Herrens fruktan är en källa till liv,en hjälp att undgå dödens snaror.

Provérbios 14:27

9 Herrens befallningar är rätta,de ger glädje åt hjärtat.Hans bud är klart,det upplyser ögonen.

10 Herrens fruktan är ren,den består i evighet.Herrens domslut är sanna,de är alla rättfärdiga.

11 De är dyrbarare än guld,än mängder av fint guld.De är sötare än honung,än renaste honung.

Salmos 19:9-11

Och till människorna sade han:"Se, Herrens fruktan är vishet,att fly det onda är förstånd."

Jó 28:28

Salig är den människa som alltid fruktar Gud,den som förhärdar sitt hjärta faller i olycka.

Provérbios 28:14

Att frukta Herren är början till vishet,att känna den Helige är förstånd.

Provérbios 9:10

Låt nu fruktan för Herren vara över er. Ge akt på vad ni gör, ty hos Herren, vår Gud, finns ingen orätt, och han är inte partisk och tar ej mutor."

2 Crônicas 19:7

Om din broder blir fattig och kommer på obestånd hos dig, skall du ta dig an honom. Som en främling eller inneboende skall han få leva hos dig.

Du skall inte ockra på honom eller ta ränta, ty du skall frukta din Gud och låta din broder leva hos dig.

Levítico 25:35,36

och du skall hålla Herrens, din Guds, bud så att du vandrar på hans vägar och fruktar honom.

Deuteronômio 8:6