Provérbios 22

1 Gott namn är mer värtän stor rikedom,gott anseende bättre än silver och guld.

2 Rik och fattig får leva sida vid sida,Herren har gjort dem båda.

3 Den kloke ser faran och söker skydd,oförståndiga går vidare och får sitt straff.

4 Lön för ödmjukhet och Herrens fruktan,är rikedom, ära och liv.

5 Törnen och snaror ligger på den svekfulles väg,den som vill bevara sitt liv håller sig fjärran från dem.

6 Vänj den unge vid den väg han bör vandra,så viker han ej av från den när han blir gammal.

7 Den rike råder över de fattiga,låntagaren blir långivarens slav.

8 Den som sår orätt får skörda fördärv,hans vredes stav skall få ett slut.

9 Den som unnar andra gott blir välsignad,för han delar sitt bröd med den fattige.

10 Driv ut bespottaren så upphör kivetoch det blir slut på tvist och smädelse.

11 Den som älskar hjärtats renhet och talar vänligtfår kungen till vän.

12 Herrens ögon vakar över kunskapen,den trolöses ord gör han om intet.

13 Den late säger: "Det är ett lejon där ute,jag kan bli dödad mitt på gatan."

14 Främmande kvinnors mun är en djup grop,den Herren är vred på faller i den.

15 Oförstånd vidlåder barnets hjärta,fostrans ris driver bort det.

16 Att förtrycka den fattige för att få meroch att ge åt en rikleder bara till utarmning.

17 Vänd hit ditt öra och hör de visas ord,lägg min kunskap på ditt hjärta.

18 Det är gott att du bevarar dem i ditt inre,låt dem alla ständigt vara på dina läppar.

19 För att du skall sätta din förtröstan till Herren,undervisar jag i dag just dig.

20 Ja, jag har skrivit till digtrettio ord med råd och kunskap

21 för att lära dig sanningens tillförlitliga ord,så att du rätt kan svara dem som har sänt dig.

22 Plundra inte den fattige därför att han är fattig,och krossa inte den olycklige i rätten.

23 Ty Herren skall ta sig an deras sak,dem som rövar från dem skall han beröva livet.

24 Ge dig inte i lag med en lättretad manoch gå inte in till en hetlevrad,

25 så att du lär dig hans vägaroch lägger en snara för ditt liv.

26 Var inte bland dem som ger handslagoch går i borgen för lån.

27 Varför skulle man få ta den säng som du ligger på,när du inte kan betala?

28 Flytta inte en gammal gränsstensom dina fäder har rest.

29 Ser du en man som är skicklig i sin syssla - han får trädai kungars tjänst och behöver inte tjäna vanliga människor.