Salmos 2

1 Varför rasar hednafolken,varför tänker folken fåfängliga tankar?

2 Jordens kungar reser sigoch furstarna rådslår med varandramot Herren och hans Smorde:

3 "Låt oss slita sönder deras bandoch kasta av oss repen."

4 Han som bor i himlen ler,Herren gör narr av dem.

5 Han talar till dem i vrede,i glödande harm förskräcker han dem:

6 "Det är jag som har insatt min konungpå Sion, mitt heliga berg."

7 Jag vill kungöra Herrens beslut.Han sade till mig: "Du är min Son,jag har i dag fött dig.

8 Begär av mig,så skall jag ge dig hednafolken till arvedeloch hela jorden till egendom.

9 Du skall krossa dem med järnspira,slå sönder dem som lerkrukor."

10 Handla nu vist, ni kungar,låt varna er, ni domare på jorden!

11 Tjäna Herren med fruktanoch gläd er med bävan!

12 Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vredoch ni går under på er väg,ty snart kan hans vrede upptändas.Saliga är alla som flyr till honom.