Salmos 34

1 Av David, när han låtsades vara vansinnig inför Abimelek, som drev bort honom så att han gick sin väg.

2 Jag vill alltid välsigna Herren,hans lov skall ständigt vara i min mun.

3 Min själ skall berömma sig av Herren,de ödmjuka skall höra det och glädja sig.

4 Lova med mig Herren,låt oss tillsammans upphöja hans namn!

5 Jag sökte Herren och han svarade mig,ur all min förskräckelse räddade han mig.

6 De som ser upp till honom strålar av fröjd,deras ansikten behöver ej rodna av blygsel.

7 Här är en betryckt som ropadeoch Herren hörde honom,han räddade honom ur all hans nöd.

8 Herrens ängel slår sitt lägeromkring dem som fruktar honom,och han befriar dem.

9 Smaka och se att Herren är god.Salig är den människasom flyr till honom.

10 Frukta Herren, ni hans heliga,de som fruktar honom lider ingen brist.

11 Unga lejon lider nöd och hungrar,de som söker Herren saknar ej något gott.

12 Kom, barn, och lyssna till mig,jag skall lära er att frukta Herren.

13 Är du en människa som älskar livetoch vill se goda dagar?

14 Avhåll då din tunga från det som är ont,dina läppar från att tala svek.

15 Vänd dig bort från det onda och gör det goda,sök friden och jaga efter den.

16 Herrens ögon är vända till de rättfärdigaoch hans öron till deras rop.

17 Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda,han vill utplåna minnet av dem från jorden.

18 När de rättfärdiga ropar hör Herren,han räddar dem ur all nöd.

19 Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärtaoch frälsar dem som har en bedrövad ande.

20 Den rättfärdige måste lida mycket,men Herren räddar honom ur allt.

21 Han bevarar alla hans ben,inte ett enda av dem skall krossas.

22 Det onda skall döda den ogudaktige,de som hatar den rättfärdige skall stå med skuld.Herren friköper sina tjänares själar,ingen som flyr till honom skall stå med skuld.