Provérbios 6

1 Můj synu, jestliže ses zaručil za svého druha nebo se zavázal rukoudáním za cizáka

2 a zapletl se výroky svých úst, a výroky svých úst se chytil,

3 udělej, můj synu, toto: Hleď se vyprostit. Dostal ses do rukou svého druha. Jdi, vrhni se do bláta a naléhej na svého druha.

4 Nedopřej svým očím spánku, ani zdřímnout nedávej svým víčkům.

5 Jak gazela vytrhni se z rukou, jako ptáče z rukou čihařových.

6 Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš.

7 Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce,

8 opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu.

9 Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se probudíš ze svého spánku?

10 Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si

11 a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec.

12 Ničemný člověk, muž propadlý ničemnostem, má plná ústa falše,

13 mrká očima, nohama cosi naznačuje, svými prsty ukazuje.

14 V srdci má proradnost, osnuje zlo v každém čase, vyvolává sváry.

15 Proto náhlá pohroma ho stihne, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo.

16 Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností:

17 přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev,

18 srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem,

19 křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry.

20 Dodržuj, můj synu, otcovy příkazy, a matčiným poučováním neopovrhuj.

21 Přivaž si je natrvalo k srdci, oviň si je kolem hrdla.

22 Povedou tě, kamkoli půjdeš, když budeš ležet, budou tě střežit, procitneš a budou s tebou rozmlouvat.

23 Vždyť příkaz je světlem a vyučování osvěcuje, domluvy a kárání jsou cesty k životu:

24 Budou tě střežit před špatnou ženou, před úlisným jazykem cizinky.

25 Nedychti v srdci po její kráse, ať tě svými řasami neuchvátí!

26 Nevěstce zaplatíš bochníčkem chleba, žena jiného však loví drahou duši.

27 Může si kdo shrnout do klína oheň a nespálit si šaty?

28 Což může někdo chodit po žhavém uhlí, a nepopálit si nohy?

29 Tak dopadne ten, kdo vchází k ženě svého druha; nezůstane bez trestu, kdo se jí dotkne.

30 Nepohrdá se zlodějem, že kradl, aby se nasytil, když měl hlad.

31 Je-li však přistižen, nahradí to sedmeronásobně, dá všechen majetek svého domu.

32 Kdo s ženou cizoloží, nemá rozum, k vlastní zkáze to činí.

33 Sklidí jen rány a hanbu a jeho potupa nebude smazána.

34 Neboť žárlivost rozpálí muže, ten bude v den pomsty nelítostný.

35 Nepřijme žádný dar na usmířenou, nepovolí, i kdybys sebevíc úplatků dával.