Marcos 13

1 När Jesus gick ut från templet, sade en av hans lärjungar till honom: "Mästare, se vilka stenar och vilka byggnader!"

2 Jesus sade till honom: "Du ser dessa stora byggnader. Här skall inte sten lämnas på sten, utan allt kommer att brytas ner."

3 Jesus satt på Oljeberget mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom. Då frågade de:

4 "Säg oss när detta skall ske? Och vad är det för tecken som visar när allt detta till sist kommer att hända?"

5 Jesus sade till dem: "Se till att ingen bedrar er.

6 Många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många.

7 När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men därmed har slutet ännu inte kommit.

8 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det skall bli jordbävningar på många platser, och det skall uppstå hungersnöd. Detta är början på 'födslovåndorna'.

9 Var på er vakt! Man skall utlämna er åt domstolar och misshandla er i synagogor, och ni kommer att ställas inför landshövdingar och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem.

10 Men först måste evangeliet predikas för alla folk.

11 När man för bort er och utlämnar er, så gör er inte bekymmer för vad ni skall säga. Vad som ges er i den stunden skall ni tala. Det är inte ni som då talar, utan den helige Ande.

12 En bror kommer att utlämna sin bror till att dödas, en far sitt barn, och barn skall sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem.

13 Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

14 När ni ser 'förödelsens styggelse' stå där han inte skulle stå - den som läser detta bör noga lägga märke till det - då skall de som bor i Judeen fly bort till bergen.

15 Den som är på taket skall inte stiga ner och gå in för att hämta något i sitt hus,

16 och den som är ute på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel.

17 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna!

18 Be att det inte händer på vintern.

19 Ty det skall i de dagarna komma en sådan nöd att något liknande inte har förekommit sedan Gud i begynnelsen skapade världen, och inte heller skall komma.

20 Om Herren inte förkortade den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull har han förkortat den tiden.

21 Om någon då säger till er: Se, här är Messias, eller: Se, där är han, så tro det inte.

22 Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse.

23 Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg.

24 Men i de dagarna, efter denna nöd, skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken.

25 Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas.

26 Då skall man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet.

27 Och då skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himlens yttersta gräns.

28 Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blivit mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära.

29 När ni ser allt detta hända, skall ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren.

30 Amen säger jag er: Detta släkte skall inte förgå, förrän allt detta händer.

31 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå.

32 Men om den dagen eller den stunden vet ingen något, inte änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

33 Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne.

34 Det är som när en man reste bort. Han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdrag att sköta var och en sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaksam.

35 Vaka därför! Ni vet inte när husets herre kommer, om det sker på kvällen eller vid midnatt eller på efternatten eller på morgonen.

36 Vaka, så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover.

37 Vad jag säger till er, det säger jag till alla: Vaka!"