Provérbios 29

1 'n Man wat baie bestraf is, en sy nek verhard, sal onvoorsiens verbreek word sonder dat daar genesing is.

2 As die regverdiges talryk word, is die volk bly; maar as die goddelose heers, sug die volk.

3 'n Man wat die wysheid liefhet, verbly sy vader; maar hy wat met hoere omgaan, bring die goed deur.

4 'n Koning hou deur reg die land in stand, maar 'n man wat belastings afpers, verwoes dit.

5 'n Man wat sy naaste vlei, sprei 'n net uit voor sy voetstappe.

6 In die oortreding van 'n slegte mens is 'n strik, maar die regverdige sal jubel en bly wees.

7 Die regverdige ken die reg van die armes, maar die goddelose verkry geen kennis nie.

8 Manne wat spot, bring 'n stad in oproer, maar die wyse bring die toorn tot bedaring.

9 Het 'n wyse man met 'n sot 'n regsaak, dan gaan die sot te kere en lag, sonder bedaring.

10 Manne van bloed haat die regskapene, en hulle soek die lewe van die opregtes.

11 'n Dwaas laat al sy toorn uitvaar, maar 'n wyse bring dit eindelik tot bedaring.

12 'n Heerser wat luister na 'n leuenagtige woord, sy dienaars is almal goddeloos.

13 Die arme en die man wat verdruk, ontmoet mekaar, die HERE verlig altwee se oë.

14 'n Koning wat getrou aan die armes reg verskaf, sy troon sal vir altyd bevestig wees.

15 Die roede en die bestraffing gee wysheid; maar 'n seun wat aan homself oorgelaat word, steek sy moeder in die skande.

16 As die goddelose vermeerder, vermeerder die oortreding; maar die regverdiges aanskou met welgevalle hulle ondergang.

17 Tugtig jou seun, dan sal hy jou rus gee en aan jou siel vreugde verskaf.

18 As daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos; maar hy wat die wet onderhou, gelukkig is hy.

19 Met woorde laat 'n slaaf hom nie waarsku nie; want hy verstaan dit wel, maar hy steur hom daar nie aan nie.

20 Het jy 'n man gesien wat haastig is in sy woorde? Vir 'n dwaas is daar meer hoop as vir hom.

21 As 'n mens sy slaaf van jongs af verwen, word hy op die end ondankbaar.

22 'n Opvlieënde man verwek twis, en 'n driftige man is ryk aan oortreding.

23 Die trotsheid van 'n mens verneder hom, maar die nederige van gees sal eer verkry.

24 Hy wat saam met 'n dief deel, haat sy eie siel; hy hoor die beswering, maar openbaar niks nie.

25 Die vrees vir die mens span 'n strik; maar hy wat op die HERE vertrou, sal beskut word.

26 Daar is baie wat die aangesig van die heerser soek, maar die reg van 'n mens kom van die HERE.

27 'n Man van onreg is vir die regverdiges 'n gruwel, en vir die goddelose is die opregte van wandel 'n gruwel.

1 א איש תוכחות מקשה-ערף--    פתע ישבר ואין מרפא br

2 ב ברבות צדיקים ישמח העם    ובמשל רשע יאנח עם br

3 ג איש-אהב חכמה ישמח אביו    ורעה זונות יאבד-הון br

4 ד מלך--במשפט יעמיד ארץ    ואיש תרומות יהרסנה br

5 ה גבר מחליק על-רעהו    רשת פורש על-פעמיו br

6 ו בפשע איש רע מוקש    וצדיק ירון ושמח br

7 ז ידע צדיק דין דלים    רשע לא-יבין דעת br

8 ח אנשי לצון יפיחו קריה    וחכמים ישיבו אף br

9 ט איש-חכם--נשפט את-איש אויל    ורגז ושחק ואין נחת br

10 י אנשי דמים ישנאו-תם    וישרים יבקשו נפשו br

11 יא כל-רוחו יוציא כסיל    וחכם באחור ישבחנה br

12 יב משל מקשיב על-דבר-שקר--    כל-משרתיו רשעים br

13 יג רש ואיש תככים נפגשו--    מאיר עיני שניהם יהוה br

14 יד מלך שופט באמת דלים--    כסאו לעד יכון br

15 טו שבט ותוכחת יתן חכמה    ונער משלח מביש אמו br

16 טז ברבות רשעים ירבה-פשע    וצדיקים במפלתם יראו br

17 יז יסר בנך ויניחך    ויתן מעדנים לנפשך

18 יח באין חזון יפרע עם    ושמר תורה אשרהו br

19 יט בדברים לא-יוסר עבד    כי-יבין ואין מענה br

20 כ חזית--איש אץ בדבריו    תקוה לכסיל ממנו br

21 כא מפנק מנער עבדו    ואחריתו יהיה מנון br

22 כב איש-אף יגרה מדון    ובעל חמה רב-פשע br

23 כג גאות אדם תשפילנו    ושפל-רוח יתמך כבוד br

24 כד חולק עם-גנב שונא נפשו    אלה ישמע ולא יגיד br

25 כה חרדת אדם יתן מוקש    ובוטח ביהוה ישגב br

26 כו רבים מבקשים פני-מושל    ומיהוה משפט-איש br

27 כז תועבת צדיקים איש עול    ותועבת רשע ישר-דרך