Provérbios 2

1 My seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar,

2 sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand;

3 ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef,

4 as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborge skatte,

5 dan sal jy die vrees van die HERE verstaan en die kennis van God vind

7 en Hy bewaar hulp vir die opregtes, Hy is 'n skild vir die wat regskape wandel

8 deurdat Hy die paaie van die reg bewaak en die weg van sy gunsgenote bewaar;

9 dan sal jy geregtigheid en reg verstaan en regverdigheid -- elke goeie pad.

10 Want wysheid sal in jou hart kom, en kennis vir jou siel lieflik wees;

11 oorleg sal oor jou wag hou, verstand sal jou bewaak,

12 om jou te red van die weg van die slegte, van die mens wat valse dinge spreek;

13 van die wat die paaie van opregtheid verlaat om op weë van duisternis te wandel;

14 die wat hulle verheug in kwaaddoen, wat juig oor die valse streke van die slegte,

15 van wie die paaie verkeerd is, en wat afwyk in hulle spore;

16 om jou te red van die vreemde vrou, van die ontugtige wat met haar woorde vlei

18 want haar huis sink weg na die dood en haar paaie na die skimme;

19 almal wat by haar ingaan, kom nie terug nie en bereik die paaie van die lewe nie

20 sodat jy kan wandel op die weg van die goeies en die paaie van die regverdiges kan hou;

21 want die opregtes sal die land bewoon, en die regskapenes daarin oorbly,

22 maar die goddelose sal uit die land uitgeroei, en die ontroues sal daaruit weggeruk word.

1 א בני אם-תקח אמרי    ומצותי תצפן אתך br

2 ב להקשיב לחכמה אזנך    תטה לבך לתבונה br

3 ג כי אם לבינה תקרא    לתבונה תתן קולך br

4 ד אם-תבקשנה ככסף    וכמטמונים תחפשנה br

5 ה אז--תבין יראת יהוה    ודעת אלהים תמצא br

6 ו כי-יהוה יתן חכמה    מפיו דעת ותבונה br

7 ז וצפן (יצפן) לישרים תושיה    מגן להלכי תם br

8 ח לנצר ארחות משפט    ודרך חסידו ישמר br

9 ט אז--תבין צדק ומשפט    ומישרים כל-מעגל-טוב br

10 י כי-תבוא חכמה בלבך    ודעת לנפשך ינעם br

11 יא מזמה תשמר עליך    תבונה תנצרכה br

12 יב להצילך מדרך רע    מאיש מדבר תהפכות br

13 יג העזבים ארחות ישר--    ללכת בדרכי-חשך br

14 יד השמחים לעשות רע    יגילו בתהפכות רע br

15 טו אשר ארחתיהם עקשים    ונלוזים במעגלותם br

16 טז להצילך מאשה זרה    מנכריה אמריה החליקה br

17 יז העזבת אלוף נעוריה    ואת-ברית אלהיה שכחה br

18 יח כי שחה אל-מות ביתה    ואל-רפאים מעגלתיה br

19 יט כל-באיה לא ישובון    ולא-ישיגו ארחות חיים br

20 כ למען--תלך בדרך טובים    וארחות צדיקים תשמר br

21 כא כי-ישרים ישכנו-ארץ    ותמימים יותרו בה br

22 כב ורשעים מארץ יכרתו    ובוגדים יסחו ממנה