K

Salmos 65

1 (По слав. 64) За първия певец. Псалм на Давид. Песен. На Теб — мълчание и възхвала, Боже, в Сион, и на Теб ще се отдаде обещаното.

2 Ти, който чуваш молитва, при Теб ще идва всяка плът.

3 Беззакония ми надвиха; престъпленията ни — Ти ще ги простиш.

4 Блажен онзи, когото избираш и му даваш да се приближи, за да живее в Твоите дворове. Ще се наситим с благостта на дома Ти, на светия Ти храм.

5 С разтърсващи неща Ти ще ни отговаряш в правда, Боже на спасението ни, Ти, упование на всички земни краища и на най-далечните морета,

6 който със силата Си утвърждаваш планините, препасан с могъщество,

7 който укротяваш бученето на моретата, бученето на вълните им и брожението на народите.

8 И обитателите на краищата на земята се боят от Твоите знамения; Ти правиш да ликуват изходите на утрото и вечерта.

9 Посещаваш земята и я напояваш, изобилно я обогатяваш. Божията река е пълна с вода. Осигуряваш житото им, като така приготвяш земята:

10 напояваш изобилно браздите й, изглаждаш буците й, размекваш я с дъждове, благославяш поникналото от нея.

11 Увенчаваш годината с благостта Си и от следите Ти капе тлъстина.

12 Росят пасбищата на степта и хълмовете се опасват с ликуване.

13 Ливадите се обличат със стада и долините се покриват с жито; възклицават, да, и пеят!

  • Salmos 66

Bíblia Online

Versículos por Tema

Antigo Testamento