1 Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa

2 vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin.

3 Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu: se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan.

4 Niin ei käy jumalattomien. He ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa.

5 Väärintekijät saavat kerran tuomionsa, syntisillä ei ole sijaa vanhurskaiden joukossa.

6 Herra ohjaa omiensa tietä, mutta jumalattomien tie päätyy tuhoon.

1 Happy is the man who does not go in the company of sinners, or take his place in the way of evil-doers, or in the seat of those who do not give honour to the Lord.

2 But whose delight is in the law of the Lord, and whose mind is on his law day and night.

3 He will be like a tree planted by the rivers of water, which gives its fruit at the right time, whose leaves will ever be green; and he will do well in all his undertakings.

4 The evil-doers are not so; but are like the dust from the grain, which the wind takes away.

5 For this cause there will be no mercy for sinners when they are judged, and the evil-doers will have no place among the upright,

6 Because the Lord sees the way of the upright, but the end of the sinner is destruction.