1 Asafin psalmilaulu. (H83:2)Jumala, älä enää vaikene! Älä katso ääneti, älä ole niin hiljaa!

2 (H83:3)Sinun vihollisesi riehuvat, nostavat uhitellen päätään.

3 (H83:4)He punovat juonia omaa kansaasi vastaan, vehkeilevät sinun suojattiesi pään menoksi.

5 (H83:6)He ovat yksissä tuumin tehneet liiton, kaikki he ovat sinua vastaan:

6 (H83:7)Edomin telttakunnat ja ismaelilaiset, Moab ja hagarilaiset,

7 (H83:8)Gebal, Ammon ja Amalek, Filistea ja Tyroksen asukkaat.

8 (H83:9)Assyriakin on liittynyt heihin, tullut avuksi Lootin jälkeläisille. (sela)

9 (H83:10)Tee heille niin kuin teit Midianille, niin kuin teit Siseralle ja Jabinille Kisoninpurolla --

10 (H83:11)En-Dorissa nuo miehet kohtasivat loppunsa, päätyivät lannaksi maahan.

11 (H83:12)Tee heidän ruhtinailleen niin kuin Orebille ja Seebille, heidän päälliköilleen kuin Sebahille ja Salmunnalle,

13 (H83:14)Jumalani, hajota heidät kaikkiin tuuliin kuin ohdakkeen höydyt, kuin ruumenet!

14 (H83:15)Niin kuin kulovalkea polttaa metsän, niin kuin tulen roihu korventaa vuoret,

15 (H83:16)niin ajakoon sinun myrskysi heitä takaa, kauhistukoot he tuulesi voimaa!

16 (H83:17)Nöyryytä heitä perin pohjin, kunnes he etsivät apua sinulta, Herra.

17 (H83:18)Saakoot he osakseen ainaisen pelon ja pilkan, saakoot kunniattoman lopun.

18 (H83:19)Vielä he tietävät, että sinä olet Herra, ainoa Jumala, maailman valtias!

1 A Song. A Psalm. Of Asaph.

2 \83:1\O God, do not keep quiet: let your lips be open and take no rest, O God.

3 \83:2\For see! those who make war on you are out of control; your haters are lifting up their heads.

4 \83:3\They have made wise designs against your people, talking together against those whom you keep in a secret place.

5 \83:4\They have said, Come, let us put an end to them as a nation; so that the name of Israel may go out of man's memory.

6 \83:5\For they have all come to an agreement; they are all joined together against you:

7 \83:6\The tents of Edom and the Ishmaelites; Moab and the Hagarites;

8 \83:7\Gebal and Ammon and Amalek; the Philistines and the people of Tyre;

9 \83:8\Assur is joined with them; they have become the support of the children of Lot. (Selah.)

10 \83:9\Do to them what you did to the Midianites; what you did to Sisera and Jabin, at the stream of Kishon:

11 \83:10\Who came to destruction at En-dor; their bodies became dust and waste.

12 \83:11\Make their chiefs like Oreb and Zeeb; and all their rulers like Zebah and Zalmunna:

13 \83:12\Who have said, Let us take for our heritage the resting-place of God.

14 \83:13\O my God, make them like the rolling dust; like dry stems before the wind.

15 \83:14\As fire burning a wood, and as a flame causing fire on the mountains,

16 \83:15\So go after them with your strong wind, and let them be full of fear because of your storm.

17 \83:16\Let their faces be full of shame; so that they may give honour to your name, O Lord.

18 \83:17\Let them be overcome and troubled for ever; let them be put to shame and come to destruction;

19 \83:18\So that men may see that you only, whose name is Yahweh, are Most High over all the earth.