1 Halleluja! Hyvä on Jumalaamme sävelin kiittää, ihanaa on virittää ylistyslaulu!

2 Herra rakentaa Jerusalemin jälleen, hän kokoaa Israelin hajotetun kansan.

3 Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut, hän sitoo heidän haavansa.

4 Herra tietää tähtien luvun, hän on antanut niille kaikille nimen.

5 Suuri on Herramme, suuri ja voimallinen, mittaamaton on hänen viisautensa.

6 Hän on nöyrien tuki ja turva, mutta jumalattomat hän painaa maahan.

7 Laulakaa Herralle, virittäkää kiitosvirsi, soittakaa lyyralla kiitosta Jumalallemme!

8 Hän peittää pilvillä taivaan ja lähettää maan päälle sateen, hän panee versomaan vuorien ruohon.

9 Hän antaa karjalle ravinnon, hän ruokkii korpin pojat, jotka huutavat nälissään.

10 Hevosen voima ei ole Herran silmissä mitään, miehen juoksu ei hänen katsettaan käännä.

11 Herra katsoo niihin, jotka häntä palvelevat, niihin, jotka panevat toivonsa Herran armoon.

12 Kiitä Herraa, Jerusalem! Ylistä Jumalaasi, Siion!

13 Hän vahvistaa sinun porttiesi salvat, hän siunaa ne, jotka asuvat keskelläsi.

14 Hän tuo rajoillesi rauhan ja antaa ravinnoksesi parhainta vehnää.

15 Hän lähettää käskynsä maan päälle, hetkessä saapuu hänen sanansa perille.

16 Hän sirottelee lunta kuin villan hahtuvia, hän levittää kuuraa kuin tuhkaa.

17 Hän viskoo rakeita kuin leivänmuruja, hänen pakkasessaan vesi jähmettyy.

18 Kun hän käskee, jää sulaa. Hän käskee tuulensa puhaltaa, ja vedet virtaavat.

19 Hän on ilmoittanut sanansa Jaakobille, käskynsä ja säädöksensä Israelille.

20 Muille kansoille hän ei niitä ilmoittanut, hänen säädöksiään eivät toiset tunne. Halleluja!

1 Give praise to the Lord; for it is good to make melody to our God; praise is pleasing and beautiful.

2 The Lord is building up Jerusalem; he makes all the outlaws of Israel come together.

3 He makes the broken-hearted well, and puts oil on their wounds.

4 He sees the number of the stars; he gives them all their names.

5 Great is our Lord, and great his power; there is no limit to his wisdom.

6 The Lord gives help to the poor in spirit; but he sends sinners down in shame.

7 Make songs of praise to the Lord; make melody to our God with instruments of music.

8 By his hand the heaven is covered with clouds and rain is stored up for the earth; he makes the grass tall on the mountains.

9 He gives food to every beast, and to the young ravens in answer to their cry.

10 He has no delight in the strength of a horse; he takes no pleasure in the legs of a man.

11 The Lord takes pleasure in his worshippers, and in those whose hope is in his mercy.

12 Give praise to the Lord, O Jerusalem; give praise to your God, O Zion.

13 He has made strong the iron bands of your doors; he has sent blessings on your children inside your walls.

14 He gives peace in all your land, making your stores full of fat grain.

15 He sends out his orders to the earth; his word goes out quickly.

16 He gives snow like wool; he sends out ice-drops like dust.

17 He sends down ice like raindrops: water is made hard by his cold.

18 At the outgoing of his word, the ice is turned to water; when he sends out his wind, there is a flowing of waters.

19 He makes his word clear to Jacob, teaching Israel his laws and his decisions.

20 He has not done these things for any other nation: and as for his laws, they have no knowledge of them. Let the Lord be praised.