1 Matkalaulu. Sinun puoleesi, joka olet taivaissa, minä kohotan katseeni.

2 Niin kuin orjien silmät tarkkaavat isännän kättä, niin kuin orjattarien silmät tarkkaavat emännän kättä, niin me odottaen katsomme Herraan, Jumalaamme, kunnes hän armahtaa meitä.

3 Armahda, Herra, armahda meitä! Jo kauan meitä on väheksytty,

4 kylliksi olemme jo kokeneet itsevarmojen ivaa ja ylimielisten pilkkaa.

1 A Song of the going up. To you my eyes are lifted up, even to you whose seat is in the heavens.

2 See! as the eyes of servants are turned to the hands of their masters, and the eyes of a servant-girl to her owner, so our eyes are waiting for the Lord our God, till he has mercy on us.

3 Have mercy on us, O Lord, have mercy on us: for all men are looking down on us.

4 For long enough have men of pride made sport of our soul.