1 Matkalaulu. Kiittäkää Herraa! Kiittäkää, Herran palvelijat, te, jotka öisin toimitatte palvelusta Herran temppelissä!

2 Kohottakaa kätenne pyhää paikkaa kohti ja kiittäkää Herraa!

3 Siionin Herra siunatkoon sinua, hän, joka on luonut taivaan ja maan.

1 A Song of the going up. Give praise to the Lord, all you servants of the Lord, who take your places in the house of the Lord by night.

2 Give praise to the Lord, lifting up your hands in his holy place.

3 May the Lord, who made heaven and earth, send you blessing out of Zion,