1 Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä, kansakunnat!

2 Rajaton on hänen rakkautensa, iäti hän on meille uskollinen. Halleluja!

1 Let all the nations give praise to the Lord: let all the people give him praise.

2 For great is his mercy to us, and his faith is unchanging for ever. Praise be to the Lord.