1 Laulunjohtajalle. Huilujen säestyksellä. Daavidin psalmi. (H5:2)Herra, kuule minua, huomaa huokaukseni!

2 (H5:3)Kuninkaani ja Jumalani, kuule, kun huudan sinulta apua. Sinua minä rukoilen.

3 (H5:4)Herra, jo aamulla kuulet ääneni, aamun hetkellä tuon sinulle pyyntöni ja odotan vastaustasi.

4 (H5:5)Jumala, sinä et siedä vääryyttä. Pahat eivät saa sinulta suojaa,

5 (H5:6)rehentelijät eivät saa astua eteesi. Sinä vihaat väärintekijöitä,

6 (H5:7)valheenpuhujat sinä tuhoat, murhamiehet ja petturit sinä kiroat.

7 (H5:8)Mutta minä saan tulla sinun temppeliisi suuren hyvyytesi tähden. Minä saan kumartaa pyhäkköösi päin, osoittaa sinulle kunnioitusta.

8 (H5:9)Herra, johdata minua tahtosi tietä, tasoita minulle polku vihamiesteni nähden!

9 (H5:10)Heidän sanaansa ei voi luottaa, he hautovat tuhoa sydämessään. Heidän puheissaan väijyy avoin hauta, heidän kielensä on liukas ja pettävä.

10 (H5:11)Langeta heille tuomiosi, Jumala, anna heidän aikeittensa raueta! Karkota heidät luotasi, heidän rikoksensa ovat lukemattomat. Sinua vastaan he ovat nousseet.

11 (H5:12)Iloitkoot kaikki, jotka sinuun turvaavat, loppumaton olkoon heidän riemunsa! Sinä suojelet niitä, jotka rakastavat sinua, sinä olet heidän ilonsa lähde.

12 (H5:13)Sinä, Herra, annat siunauksesi vanhurskaalle, sinun hyvyytesi suojaa häntä kuin kilpi.

1 To the chief music-maker on wind instruments. A Psalm. Of David.

2 \5:1\Give ear to my words, O Lord; give thought to my heart-searchings.

3 \5:2\Let the voice of my cry come to you, my King and my God; for to you will I make my prayer.

4 \5:3\My voice will come to you in the morning, O Lord; in the morning will I send my prayer to you, and keep watch.

5 \5:4\For you are not a God who takes pleasure in wrongdoing; there is no evil with you.

6 \5:5\The sons of pride have no place before you; you are a hater of all workers of evil.

7 \5:6\You will send destruction on those whose words are false; the cruel man and the man of deceit are hated by the Lord.

8 \5:7\But as for me, I will come into your house, in the full measure of your mercy; and in your fear I will give worship, turning my eyes to your holy Temple.

9 \5:8\Be my guide, O Lord, in the ways of your righteousness, because of those who are against me; make your way straight before my face.

10 \5:9\For no faith may be put in their words; their inner part is nothing but evil; their throat is like an open place for the dead; smooth are the words of their tongues.

11 \5:10\Send them to destruction, O Lord; let their evil designs be the cause of their fall; let them be forced out by all their sins; because they have gone against your authority.

12 \5:11\But let all those who put their faith in you be glad with cries of joy at all times, and let all the lovers of your name be glad in you.

13 \5:12\For you, Lord, will send a blessing on the upright man; your grace will be round him, and you will be his strength.