1 Daavidin valituspsalmi, jonka hän lauloi Herralle benjaminilaisen Kusin puheiden tähden. (H7:2)Herra, minun Jumalani, sinuun minä turvaan. Pelasta minut vainoojiltani, auta minua.

2 (H7:3)Muuten vihamies käy kurkkuuni kuin leijona: se sieppaa saaliinsa ja vie pois, eikä kukaan voi auttaa.

3 (H7:4)Herra, minun Jumalani, jos olen syyllinen, jos pahat teot tahraavat käsiäni,

4 (H7:5)jos olen pettänyt lähimmäiseni luottamuksen, jos olen riistänyt jotakin siltä, joka nyt suotta minua syyttää,

5 (H7:6)niin ajakoon vihollinen minua takaa, ottakoon minut kiinni, tallatkoon minut maahan ja polkekoon kunniani lokaan! (sela)

6 (H7:7)Herra, tule vihasi voimassa minun vihollisteni raivoa vastaan. Riennä avukseni, Herra, sinä, jonka käsissä on oikeus!

7 (H7:8)Kutsu eteesi kaikki kansat, asetu istuimellesi korkeuteen!

8 (H7:9)Herra, sinä kansojen tuomari, anna oikeuden tapahtua minulle, minä olen syytön.

9 (H7:10)Tee loppu jumalattomien pahuudesta, mutta viatonta vahvista, sinä vanhurskas Jumala, sinä joka tutkit sydämen ja ajatukset.

10 (H7:11) Minun kilpeni on Jumala, hän on vilpittömien auttaja.

11 (H7:12)Jumala on vanhurskas tuomari, hän langettaa tuomioita joka päivä.

12 (H7:13)Vihollinen teroittaa taas miekkansa, jännittää jousensa ja tähtää.

13 (H7:14)Hän tekee aseensa tappaviksi, nuolensa polttaviksi.

14 (H7:15)Hän hautoo pahoja aikeita, kantaa sisimmässään tuhoa, synnyttää valhetta.

15 (H7:16)Hän kaivaa kuopan, kaivaa sen syväksi, mutta putoaa itse omaan kuoppaansa.

16 (H7:17)Hänen pahuutensa kääntyy häntä itseään vastaan, hänen väärät tekonsa kasautuvat hänen oman päänsä päälle.

17 (H7:18)Minä kiitän Herraa hänen oikeista tuomioistaan, ylistän Herran, Korkeimman, nimeä!

1 Shiggaion of David; a song which he made to the Lord, about the words of Cush the Benjamite.

2 \7:1\O Lord my God, I put my faith in you; take me out of the hands of him who is cruel to me, and make me free;

3 \7:2\So that he may not come rushing on my soul like a lion, wounding it, while there is no one to be my saviour.

4 \7:3\O Lord my God, if I have done this; if my hands have done any wrong;

5 \7:4\If I have given back evil to him who did evil to me, or have taken anything from him who was against me without cause;

6 \7:5\Let my hater go after my soul and take it; let my life be crushed to the earth, and my honour into the dust. (Selah.)

7 \7:6\Come up, Lord, in your wrath; be lifted up against my haters; be awake, my God, give orders for the judging.

8 \7:7\The meeting of the nations will be round you; take your seat, then, over them, on high.

9 \7:8\The Lord will be judge of the peoples; give a decision for me, O Lord, because of my righteousness, and let my virtue have its reward.

10 \7:9\O let the evil of the evil-doer come to an end, but give strength to the upright: for men's minds and hearts are tested by the God of righteousness.

11 \7:10\God, who is the saviour of the upright in heart, is my breastplate.

12 \7:11\God is the judge of the upright, and is angry with the evil-doers every day.

13 \7:12\If a man is not turned from his evil, he will make his sword sharp; his bow is bent and ready.

14 \7:13\He has made ready for him the instruments of death; he makes his arrows flames of fire.

15 \7:14\That man is a worker of evil; the seed of wrongdoing has given birth to deceit.

16 \7:15\He has made a hole deep in the earth, and is falling into the hole which he has made

17 \7:16\His wrongdoing will come back to him, and his violent behaviour will come down on his head.

18 \7:17\I will give praise to the Lord for his righteousness; I will make a song to the name of the Lord Most High.