1 Halleluja! Ylistä Herraa, minun sieluni!

2 Koko elinaikani minä ylistän Herraa, Jumalalleni minä laulan ja soitan niin kauan kuin elän!

3 Älkää luottako maan mahtaviin, älkää luottako yhteenkään ihmiseen -- ei ihmisestä ole auttajaksi.

4 Hänen henkensä lähtee, hän tulee jälleen maaksi, ja sinä päivänä kaikki hänen hankkeensa raukeavat.

5 Onnellinen se, jonka auttaja on Jaakobin Jumala, onnellinen se, joka turvaa Herraan, Jumalaansa.

6 Herra on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaiken mitä niissä on. Herra on iäti uskollinen.

7 Herra hankkii oikeutta sorretuille, nälkäisille hän antaa leipää. Herra päästää vangitut kahleista,

8 hän antaa sokeille näön ja nostaa maahan painetut jaloilleen. Herra rakastaa oikeamielisiä,

9 hän suojelee muukalaisia ja tukee leskiä ja orpoja, mutta jumalattomien tien hän tekee mutkaiseksi.

10 Herra hallitsee ikuisesti. Hän on sinun Jumalasi, Siion, polvesta polveen. Halleluja!

1 Let the Lord be praised. Give praise to the Lord, O my soul.

2 While I have breath I will give praise to the Lord: I will make melody to my God while I have my being.

3 Put not your faith in rulers, or in the son of man, in whom there is no salvation.

4 Man's breath goes out, he is turned back again to dust; in that day all his purposes come to an end.

5 Happy is the man who has the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God:

6 Who made heaven and earth, the sea, and all things in them; who keeps faith for ever:

7 Who gives their rights to those who are crushed down; and gives food to those who are in need of it: the Lord makes the prisoners free;

8 The Lord makes open the eyes of the blind; the Lord is the lifter up of those who are bent down; the Lord is a lover of the upright;

9 The Lord takes care of those who are in a strange land; he gives help to the widow and to the child who has no father; but he sends destruction on the way of sinners.

10 The Lord will be King for ever; your God, O Zion, will be King through all generations. Praise be to the Lord.