1 Laulunjohtajalle. Daavidin psalmi. (H19:2)Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansi kertoo hänen teoistaan.

2 (H19:3)Päivä ilmoittaa ne päivälle, yö julistaa yölle.

3 (H19:4)Ei se ole puhetta, ei sanoja, ei ääntä jonka voisi korvin kuulla.

4 (H19:5)Kuitenkin se kaikuu kaikkialla, maanpiirin yli merten ääriin. Hän on tehnyt sinne majan auringolle.

5 (H19:6)Ja aurinko nousee kuin sulhanen hääteltastaan, kuin sankari riemukkaana juoksemaan rataansa.

6 (H19:7)Taivaan äärestä se lähtee ja kaartaa taivaan toiseen ääreen, eikä mikään jää sen paisteelta piiloon.

7 (H19:8)Herra on antanut täydellisen lain, se virvoittaa mielen. Herran ohjeet ovat luotettavat, ne neuvovat taitamatonta.

8 (H19:9)Herran käskyt ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. Herran määräykset ovat kirkkaat, ne avaavat silmäni näkemään.

9 (H19:10)Herran sana on puhdas ja aito, se pysyy iäti. Herran säädökset ovat lujat, ne ovat oikeita kaikki.

10 (H19:11)Ne ovat kalliimmat kuin puhdas kulta, kalliimmat kuin kullan paljous, makeammat kuin mesi, maistuvammat mehiläisen hunajaa.

11 (H19:12)Ne opastavat minua, palvelijaasi, niiden noudattamisesta saa suuren palkan.

12 (H19:13)Mutta kuka huomaa kaikki erehdyksensä? Puhdista minut rikkomuksistani, niistäkin, joita en itse näe.

13 (H19:14)Varjele minut myös eksyttäjiltä, etten joutuisi heidän valtaansa. Silloin olen viaton ja puhdas, monesta synnistä vapaa.

14 (H19:15)Ota sanani suopeasti vastaan, sanani ja sydämeni ajatukset, Herra, turvani ja lunastajani.

1 To the chief music-maker. A Psalm. Of David.

2 \19:1\The heavens are sounding the glory of God; the arch of the sky makes clear the work of his hands.

3 \19:2\Day after day it sends out its word, and night after night it gives knowledge.

4 \19:3\There are no words or language; their voice makes no sound.

5 \19:4\Their line has gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them has he put a tent for the sun,

6 \19:5\Who is like a newly married man coming from his bride-tent, and is glad like a strong runner starting on his way.

7 \19:6\His going out is from the end of the heaven, and his circle to the ends of it; there is nothing which is not open to his heat.

8 \19:7\The law of the Lord is good, giving new life to the soul: the witness of the Lord is certain, giving wisdom to the foolish.

9 \19:8\The orders of the Lord are right, making glad the heart: the rule of the Lord is holy, giving light to the eyes.

10 \19:9\The fear of the Lord is clean, and has no end; the decisions of the Lord are true and full of righteousness.

11 \19:10\More to be desired are they than gold, even than much shining gold; sweeter than the dropping honey.

12 \19:11\By them is your servant made conscious of danger, and in keeping them there is great reward.

13 \19:12\Who has full knowledge of his errors? make me clean from secret evil.

14 \19:13\Keep your servant back from sins of pride; let them not have rule over me: then will I be upright and free from great sin.

15 \19:14\Let the words of my mouth and the thoughts of my heart be pleasing in your eyes, O Lord, my strength and my salvation.