1 Halleluja! Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa ja rakastaa Herran käskyjä.

2 Hänen jälkeläisistään tulee maan mahtavia, polvi polvelta saavat oikeamieliset siunauksen.

3 Vauraus ja rikkaus täyttää hänen kotinsa. Hänen vanhurskautensa pysyy.

4 Pimeydessäkin koittaa oikeamieliselle valo. Vanhurskas on anteeksiantava ja laupias.

5 Hyvin käy sen, joka on armelias ja lainaa omastaan muille, sen, joka aina toimii oikeuden mukaan.

6 Oikeamielinen ei koskaan horju, hänet muistetaan ikuisesti.

7 Ei hän pelkää pahoja viestejä vaan luottaa vakain mielin Herraan.

8 Hän on vahva ja rohkea, ei hän pelkää, ja pian hän katsoo voittajana ahdistajiinsa.

9 Hän antaa avokätisesti köyhille, hän toimii aina vanhurskaasti ja kulkee pystyssä päin.

10 Sen nähdessään jumalaton vimmastuu, kiristelee hampaitaan, pakahtuu raivoonsa. Tyhjiin raukeavat jumalattomien toiveet!

1 Let the Lord be praised. Happy is the man who gives honour to the Lord, and has great delight in his laws.

2 His seed will be strong on the earth; blessings will be on the generation of the upright.

3 A store of wealth will be in his house, and his righteousness will be for ever.

4 For the upright there is a light shining in the dark; he is full of grace and pity.

5 All is well for the man who is kind and gives freely to others; he will make good his cause when he is judged.

6 He will not ever be moved; the memory of the upright will be living for ever.

7 He will have no fear of evil news; his heart is fixed, for his hope is in the Lord.

8 His heart is resting safely, he will have no fear, till he sees trouble come on his haters.

9 He has given with open hands to the poor; his righteousness is for ever; his horn will be lifted up with honour.

10 The sinner will see it with grief; he will be wasted away with envy; the desire of the evil-doers will come to nothing.