1 Kun Israel lähti Egyptistä, kun Jaakobin suku jätti vieraan maan,

2 Herra teki Juudasta pyhäkkönsä, Israelista oman valtakuntansa.

3 Meri näki tämän ja pakeni, Jordanin vedet kääntyivät takaisin.

4 Vuoret hyppivät kuin karitsat, kukkulat kuin säikyt lampaat.

5 Mikä sinun on, meri? Miksi pakenet? Miksi käännyt takaisin, Jordan?

6 Vuoret, miksi hypitte kuin karitsat? Miksi, kukkulat, säikytte kuin lampaat?

7 Vapise, maa, Herran edessä, Jaakobin Jumalan edessä!

8 Hän muuttaa kallion kosteikoksi, avaa kivipaadesta vesilähteen.

1 When Israel came out of Egypt, the children of Jacob from a people whose language was strange to them;

2 Judah became his holy place, and Israel his kingdom.

3 The sea saw it, and went in flight; Jordan was turned back.

4 The mountains were jumping like goats, and the little hills like lambs.

5 What was wrong with you, O sea, that you went in flight? O Jordan, that you were turned back?

6 You mountains, why were you jumping like goats, and you little hills like lambs?

7 Be troubled, O earth, before the Lord, before the God of Jacob;

8 Who made the rock into a water-spring, and the hard stone into a fountain.