1 А това са царете на земята, които израилевите синове разбиха и чиито земи завладяха оттатък Йордан към изгрев слънце, от реката Арнон до планината Ермон и цялата равнина на изток:

2 аморейският цар Сион, който живееше в Есевон и владееше от Ароир, който е на брега на реката Арнон, от средата на реката и над половината Галаад до реката Явок, който е границата на синовете на Амон,

3 и над равнината до езерото Хинерот на изток, и до морето на равнината, Солено море, на изток, до Вет-Есимот и на юг по склоновете на Фасга;

4 и областта на васанския цар Ог, който беше останал от великаните и живееше в Астарот и в Едраи,

5 и владееше над планината Ермон и над Салха, и над целия Васан, до границата на гесурците и на маахатците, и над половината Галаад до границата на есевонския цар Сион.

6 ГОСПОДНИЯТ слуга Мойсей и израилевите синове ги разбиха и ГОСПОДНИЯТ слуга Мойсей даде земята за притежание на рувимците, на гадците и на половината от манасиевото племе.

7 А това са царете на земята, които Иисус и израилевите синове разбиха отсам Йордан, на запад, от Ваалгад в долината на Ливан до планината Халак, която се издига към Сиир; и Иисус даде земята им за притежание на израилевите племена, според техните разделения,

8 в хълмистата земя и в низината, и в равнината, и по склоновете, и в пустинята и на юг; хетейците и аморейците, и ханаанците, ферезейците, евейците и евусейците:

9 царят на Ерихон — един, царят на Гай, който е близо до Ветил — един,

10 царят на Ерусалим — един, царят на Хеврон — един,

11 царят на Ярмут — един, царят на Лахис — един,

12 царят на Еглон — един, царят на Гезер — един,

13 царят на Девир — един, царят на Гедер — един,

14 царят на Хорма — един, царят на Арад — един,

15 царят на Ливна — един, царят на Одолам — един,

16 царят на Макида — един, царят на Ветил — един,

17 царят на Тапфуа — един, царят на Ефер — един,

18 царят на Афек — един, царят на Ласарон — един,

19 царят на Мадон — един, царят на Асор — един,

20 царят на Симрон-Мерон — един, царят на Ахсаф — един,

21 царят на Таанах — един, царят на Магедон — един,

22 царят на Кедес — един, царят на Йокнеам, в Кармил — един,

23 царят на Дор по възвишенията на Дор — един, царят на Гоим в Галгал — един,

24 царят на Терса — един. Всичките царе бяха тридесет и един.