1 И главите на бащините домове на левитите пристъпиха пред свещеника Елеазар, пред Иисус, сина на Навий, и пред главите на бащините домове на племената на израилевите синове,

2 и им говориха в Сило, в ханаанската земя, и казаха: ГОСПОД заповяда чрез Мойсей да ни се дадат градове за живеене със землищата им за добитъка ни.

3 И израилевите синове дадоха на левитите от наследството си според словото на ГОСПОДА тези градове със землищата им.

4 И излезе жребият за родовете на каатците. И синовете на свещеника Аарон, от левитите, получиха чрез жребий тринадесет града от юдовото племе и от симеоновото племе, и от вениаминовото племе.

5 А останалите синове на Каат получиха чрез жребий десет града от родовете на ефремовото племе и от дановото племе, и от половината на манасиевото племе.

6 И синовете на Гирсон получиха чрез жребий тринадесет града от родовете на исахаровото племе и от асировото племе, и от нефталимовото племе, и от половината на манасиевото племе във Васан.

7 Синовете на Мерарий според родовете си получиха дванадесет града от рувимовото племе и от гадовото племе, и от завулоновото племе.

8 И така израилевите синове дадоха на левитите чрез жребий тези градове и землищата, както ГОСПОД беше заповядал чрез Мойсей.

9 И те дадоха от племето на синовете на Юда и от племето на синовете на Симеон тези градове, които се назоваха по име,

10 които бяха за синовете на Аарон, родовете на каатците, от синовете на Леви, защото първият жребий се хвърли за тях.

11 И те им дадоха Кириат-Арва, който е Хеврон, а Арва беше бащата на Енак, със землищата наоколо му, в хълмистата земя на Юда.

12 Но нивите на града и селата му дадоха на Халев, сина на Ефоний, за негова собственост.

13 И дадоха на синовете на свещеника Аарон града за прибежище на убиеца, Хеврон със землищата му и Ливна със землищата й,

14 и Ятир със землищата му, и Естемой със землищата му,

15 и Олом със землищата му, и Девир със землищата му,

16 и Аин със землищата му, и Юта със землищата му, и Ветсемес със землищата му — девет града от тези две племена;

17 и от вениаминовото племе: Гаваон със землищата му, Гава със землищата му,

18 Анатот със землищата му и Алмон със землищата му — четири града.

19 Всичките градове на свещениците, синовете на Аарон, бяха тринадесет града със землищата им.

20 А на родовете на синовете на Каат, левитите, останалите от синовете на Каат, градовете на жребия им бяха от ефремовото племе.

21 И им дадоха Сихем, града за прибежище на убиеца, със землищата му, в хълмистата земя на Ефрем, и Гезер със землищата му,

22 и Кивзаим със землищата му и Веторон със землищата му — четири града;

23 и от дановото племе: Елтеко със землищата му, Гиветон със землищата му,

24 Еалон със землищата му, Гетримон със землищата му — четири града;

25 и от половината на манасиевото племе: Таанах със землищата му и Гетримон със землищата му — два града.

26 Всичките градове със землищата им за родовете на останалите от синовете на Каат бяха десет.

27 А на синовете на Гирсон, от родовете на левитите, дадоха от другата половина на манасиевото племе: Голан във Васан, града за прибежище на убиеца, със землищата му, и Веестера със землищата й — два града;

28 и от исахаровото племе: Кисион със землищата му, Даврат със землищата му,

29 Ярмут със землищата му, Енганим със землищата му — четири града;

30 и от асировото племе: Мисал със землищата му, Авдон със землищата му,

31 Хелкат със землищата му и Реов със землищата му — четири града;

32 и от нефталимовото племе: Кедес в Галилея, града за прибежище на убиеца, със землищата му и Амот-Дор със землищата му, и Картан със землищата му — три града.

33 Всичките градове на гирсонците според родовете им бяха тринадесет града със землищата им.

34 А на родовете на синовете на Мерарий, останалите левити, дадоха от завулоновото племе: Йокнеам със землищата му, Карта със землищата му,

35 Димна със землищата му, Наалал със землищата му — четири града;

36 и от рувимовото племе: Восор със землищата му и Яса със землищата му,

37 Кедемот със землищата му и Мефаат със землищата му — четири града;

38 и от гадовото племе: Рамот в Галаад, града за прибежище на убиеца, със землищата му и Маханаим със землищата му;

39 Есевон със землищата му, Язир със землищата му — всичко четири града.

40 Всичките градове на синовете на Мерарий според родовете им, на останалите от родовете на левитите, жребият им беше дванадесет града.

41 Всичките градове на левитите сред притежанието на израилевите синове бяха четиридесет и осем града със землищата им.

42 Всеки един от тези градове беше със землищата си наоколо си; така бяха всички тези градове.

43 Така ГОСПОД даде на Израил цялата земя, която се беше заклел да даде на бащите им, и те я завладяха и се заселиха в нея.

44 И ГОСПОД им даде спокойствие отвсякъде, според всичко, за което се беше заклел на бащите им; и никой от всичките им врагове не устоя пред тях; ГОСПОД предаде всичките им врагове в ръката им.

45 Нито едно от добрите обещания, които ГОСПОД беше говорил на израилевия дом не пропадна; всички се осъществиха.