1 На синовете на Йосиф жребият се падна от Йордан, от Ерихон, при водите на Ерихон на изток: пустинята, която се изкачва от Ерихон към хълмистата земя до Ветил.

2 И границата отиваше от Ветил до Луз и преминаваше към границата на Архи до Атарот,

3 и слизаше на запад към границата на Яфлети до границата на долния Веторон и до Гезер, и свършваше при морето.

4 И синовете на Йосиф, Манасия и Ефрем, получиха наследството си.

5 А границата на синовете на Ефрем според родовете им беше: границата на тяхното наследство на изток беше Атарот-Адар до горния Веторон;

6 и границата отиваше към морето при Михметат на север; и границата обикаляше на изток до Танат-Сило и минаваше покрай него на изток до Янох;

7 после слизаше от Янох до Атарот и Наарат, стигаше до Ерихон и свършваше при Йордан.

8 От Тапфуа границата продължаваше на запад до потока Кана и свършваше при морето. Това беше наследството на племето на синовете на Ефрем според родовете им,

9 заедно с градовете, които бяха отделени за синовете на Ефрем сред наследството на синовете на Манасия: всичките градове със селата им.

10 Но те не изгониха ханаанците, които живееха в Гезер, и ханаанците живеят между Ефрем и до днес, и станаха принудителни работници.