1 Тогава Иисус стана рано сутринта и потеглиха от Ситим, и дойдоха до Йордан, той и всичките израилеви синове, и пренощуваха там, преди да преминат.

2 А след три дни надзорниците преминаха през стана

3 и заповядаха на народа, като казаха: Когато видите ковчега на завета на ГОСПОДА, вашия Бог, и свещениците левити да го носят, тогава да потеглите от мястото си и да вървите след него.

4 Но между вас и него да има около две хиляди лакътя разстояние. Не се приближавайте до него — само колкото да знаете пътя, по който трябва да вървите — защото досега не сте минавали по този път.

5 И Иисус каза на народа: Осветете се, защото утре ГОСПОД ще извърши чудеса сред вас.

6 И Иисус говори на свещениците и каза: Вдигнете ковчега на завета и преминете пред народа. И те вдигнаха ковчега на завета и отидоха пред народа.

7 И ГОСПОД каза на Иисус: В този ден Аз ще започна да те възвеличавам пред очите на целия Израил, за да познаят, че както бях с Мойсей, така ще бъда и с теб.

8 Да заповядаш на свещениците, които носят ковчега на завета, и да им кажеш: Когато стигнете до брега на Йорданските води, застанете в Йордан!

9 Тогава Иисус каза на израилевите синове: Елате тук и чуйте думите на ГОСПОДА, вашия Бог.

10 И Иисус каза: От това ще познаете, че живият Бог е сред вас и че със сигурност ще изгони отпред вас ханаанците, хетейците, евейците, ферезейците, гергесейците, аморейците и евусейците:

11 ето, ковчегът на завета на Господа на цялата земя преминава пред вас в Йордан.

12 Затова сега си вземете дванадесет мъже от израилевите племена, по един мъж от всяко племе.

13 И веднага щом застанат във водите на Йордан стъпалата на краката на свещениците, които носят ковчега на ГОСПОДА, Господа на цялата земя, водите на Йордан ще се пресекат, водите, които слизат отгоре, ще застанат накуп.

14 И когато народът потегли от шатрите си, за да премине Йордан, и свещениците носеха ковчега на завета пред народа,

15 и когато носещите ковчега дойдоха до Йордан и краката на свещениците, носещи ковчега, се потопиха в края на водата — а Йордан наводнява всичките си брегове през цялото време на жетвата —

16 водите, които слизаха отгоре, застанаха и се издигнаха накуп много далеч, при Адам, града, който е до Царетан; а водите, които отиваха надолу към морето на равнината, тоест Солено море, престанаха и бяха отсечени. И народът премина срещу Ерихон.

17 А свещениците, които носеха ковчега на ГОСПОДНИЯ завет, стояха твърдо на сухо в средата на Йордан; докато целият Израил премина по сухо, докато целият народ премина напълно Йордан.