1 А Иисус беше стар, в напреднала възраст, и ГОСПОД му каза: Ти си стар, в напреднала възраст, а е останала още много земя за завладяване.

2 Ето земята, която остава: всичките области на филистимците и всичките на гесурците;

3 от Сихор, който е на изток от Египет, до границата на Акарон на север — която се счита на ханаанците — петимата първенци на филистимците: газяните, азотците, аскалонците, гетците и акаронците, и авейците;

4 на юг: цялата земя на ханаанците и Меара, която е на сидонците, до Афек, до границата на аморейците;

5 земята на гевалците и целият Ливан, към изгрев слънце, от Ваалгад в подножието на планината Ермон до прохода на Емат;

6 всичките жители на хълмистата земя от Ливан до Мисрефот-Маим, всичките сидонци. Аз ще ги изгоня отпред израилевите синове; само раздели земята на Израил за наследство, както ти заповядах.

7 И сега раздели тази земя за наследство на деветте племена и на половината от манасиевото племе.

8 Рувимците и гадците с другата му половина получиха наследството си, което Мойсей им даде оттатък Йордан на изток, както ГОСПОДНИЯТ слуга Мойсей им даде:

9 от Ароир, който е на брега на реката Арнон, от града, който е в средата на долината, и цялата равнина Медева до Девон;

10 и всичките градове на аморейския цар Сион, който царуваше в Есевон, до границата на синовете на Амон;

11 и Галаад, и областта на гесурците и маахатците, и цялата планина Ермон, и целия Васан до Салха;

12 цялото царство на Ог във Васан, който царуваше в Астарот и в Едраи, и който беше останал от остатъка на великаните; тях Мойсей беше разбил и изгонил.

13 Но израилевите синове не изгониха гесурците и маахатците, а гесурците и маахатците живеят между израилевите синове и до днес.

14 Само на левиевото племе не даде наследство; жертвите чрез огън на ГОСПОДА, Израилевия Бог, са тяхното наследство, както им каза.

15 Така Мойсей даде на племето на синовете на Рувим наследство според родовете им.

16 Тяхната област беше от Ароир, който е на брега на реката Арнон, от града, който е в средата на долината, и цялата равнина до Медева;

17 Есевон и всичките му градове в равнината: Девон и Вамот-Ваал, и Вет-Ваалмеон,

18 и Яса, и Кедемот, и Мефаат,

19 и Кириатаим, и Сивма, и Зарет-Саар на хълма на долината,

20 и Вет-Фегор, и склоновете на Фасга и Вет-Есимот;

21 и всички градове на равнината, и цялото царство на аморейския цар Сион, който царуваше в Есевон, когото Мойсей разби — него и мадиамските владетели Евий и Рекем, и Сур, и Ур, и Рева, владетелите на Сион, които живееха в земята.

22 Израилевите синове убиха с меч и Валаам, сина на Веор, гадателя; и той беше сред убитите от тях.

23 А границата на синовете на Рувим беше брегът на Йордан. Това беше наследството на синовете на Рувим според родовете им, градовете и селата им.

24 Мойсей даде наследство и на гадовото племе, на синовете на Гад, според родовете им.

25 Тяхната област беше Язир и всичките градове на Галаад, и половината от земята на синовете на Амон до Ароир, който е пред Рава;

26 и от Есевон до Рамат-Масфа и Ветомним, и от Маханаим до границата на Девир;

27 и в долината: Ветарам и Ветнимра, и Сокхот, и Сафон, останалото от царството на есевонския цар Сион, брегът на Йордан до края на езерото Хинерот оттатък Йордан на изток.

28 Това е наследството на синовете на Гад според родовете им, градовете и селата им.

29 Мойсей даде наследство и на половината от манасиевото племе и то стана притежание на половината от манасиевото племе според родовете им.

30 Тяхната област беше от Маханаим, целия Васан, цялото царство на васанския цар Ог и всичките селища на Яир, които са във Васан, шестдесет града;

31 и половината от Галаад, и Астарот и Едраи, градовете от царството на Ог във Васан, бяха за синовете на Махир, сина на Манасия, за половината от синовете на Махир според родовете им.

32 Това са областите, които Мойсей разпредели за наследство в равнините на Моав оттатък Йордан, при Ерихон, на изток.

33 Но на левиевото племе Мойсей не даде наследство; ГОСПОД, Израилевият Бог, е тяхното наследство, както им говори.