1 А делът за племето на синовете на Юда според родовете им беше до границата на Едом, пустинята Цин към пладне, в крайния юг.

2 И южната им граница беше от края на Солено море, от залива, който се простира на юг;

3 и продължаваше на юг до възвишението на Акравим и продължаваше до Цин, след това се изкачваше на юг от Кадис-Варни и продължаваше до Есрон, и се изкачваше до Адар, и завиваше към Карка,

4 и продължаваше до Асман и отиваше до египетския поток; и границата свършваше при морето. Това ще ви бъде южната граница.

5 А източната граница беше Солено море до устието на Йордан. А границата на северната страна започваше от залива на морето при устието на Йордан;

6 и границата се изкачваше до Ветагла и продължаваше на север от Ветарава; и границата се изкачваше до камъка на Воан, сина на Рувим;

7 и от долината Ахор границата се изкачваше към Девир и завиваше на север към Галгал, който е срещу възвишението на Адумим, който е на юг от потока; и границата продължаваше до водите на Ен-Семес и свършваше при Ен-Рогил;

8 и границата се изкачваше през долината на Еномовия син до южния склон на Евус, който е Ерусалим; и границата се изкачваше на върха на планината, която е пред долината на Еном на запад, на края на долината Рафаим на север;

9 и от върха на планината границата завиваше към извора на водите на Нефтоя и продължаваше до градовете на планината Ефрон; после границата завиваше към Ваала, която е Кириат-Иарим;

10 и от Ваала границата завиваше на запад към планината Сиир и минаваше по северната страна на планината Йарим, която е Хасалон, и слизаше при Ветсемес, и отиваше до Тамна;

11 и границата продължаваше на северната страна на Акарон; после границата завиваше към Сикрон и минаваше към планината Ваала и стигаше до Явнеил; и границата свършваше при морето.

12 А западната граница беше брегът на Голямото море. Това е границата около дела на синовете на Юда според родовете им.

13 А на Халев, сина на Ефоний, той даде дял между синовете на Юда, според заповедта на ГОСПОДА към Иисус: Кириат-Арва, който е Хеврон — а Арва беше бащата на Енак.

14 И Халев изгони оттам тримата сина на Енак: Сесай, Ахиман и Талмай, децата на Енак.

15 И оттам се изкачи срещу жителите на Девир. А името на Девир преди беше Кириат-Сефер.

16 И Халев каза: Който победи Кириат-Сефер и го превземе, ще му дам дъщеря си Ахса за жена!

17 И Готониил, синът на Кенез, братът на Халев, го превзе и той му даде дъщеря си Ахса за жена.

18 И когато отиваше, тя го подбуди да поиска от баща й нива. И тя слезе от магарето и Халев й каза: Какво искаш?

19 А тя каза: Дай ми благословение — понеже си ми дал южна земя, дай ми и водни извори! И той й даде горните извори и долните извори.

20 Това е наследството на племето на синовете на Юда според родовете им.

21 А най-крайните градове на племето на синовете на Юда към границата на Едом на юг бяха: Кавсеил и Едар, и Ягур,

22 и Кина, и Димона, и Адада,

23 и Кедес, и Асор, и Итнан,

24 и Зиф, и Телем, и Ваалот,

25 и Асор-Адата, и Кириот, и Есрон (който е Асор),

26 и Амам, и Сема, и Молада,

27 и Асаргада, и Есемон, и Ветфалет,

28 и Асар-Суал, и Вирсавее, и Визиотия,

29 Ваала и Иим, и Асем,

30 и Елтолад, и Хесил, и Хорма,

31 и Сиклаг, и Мадмана, и Сансана,

32 и Леваот, и Силеим, и Аин, и Римон. Всичките градове със селата им бяха двадесет и девет.

33 В низината: Естаол и Сараа, и Асна,

34 и Заноа, и Енганим, и Тапфуа, и Инам,

35 и Ярмут, и Одолам, и Сохо, и Азика,

36 и Саараим, и Адитаим, и Гедира, и Гедиротаим — четиринадесет града със селата им;

37 Сенан и Адаса, и Мигдалгад,

38 и Далаан, и Масфа, и Йоктеил,

39 и Лахис, и Васкат, и Еглон,

40 и Хавон, и Лахмас, и Хитлис,

41 и Гедирот, и Вет-Дагон, и Наама, и Макида — шестнадесет града със селата им;

42 Ливна и Етер, и Асан,

43 и Ефта и Асена, и Несив,

44 и Кеила, и Ахзив, и Мариса — девет града със селата им;

45 Акарон с градовете му и селата му;

46 от Акарон към морето, всички, които бяха близо до Азот, със селата им;

47 Азот с градовете му и селата му, Газа с градовете й и селата й, до египетския поток и Голямото море с брега му.

48 И в хълмистата земя: Самир и Ятир, и Сохо,

49 и Дана, и Кириат-Сана, която е Девир,

50 и Анав, и Естемо, и Аним,

51 и Гесен, и Олон, и Гило — единадесет града със селата им;

52 Арав и Дума, и Есан,

53 и Янум, и Вет-Тапфуа, и Афека,

54 и Хумата, и Кириат-Арва, който е Хеврон, и Сиор — девет града със селата им;

55 Маон, Кармил и Зиф, и Юта,

56 и Езраел, и Йокдем, и Заноа,

57 Акаин, Гавая и Тамна — десет града със селата им;

58 Алул, Ветсур и Гедор,

59 и Маарат, и Ветанот и Елтекон — шест града със селата им;

60 Кириат-Ваал, който е Кириат-Иарим, и Рива — два града със селата им.

61 В пустинята: Ветарава, Мидин и Сехаха,

62 и Нивсан, и Града на солта, и Енгади — шест града със селата им.

63 Но синовете на Юда не можаха да изгонят евусейците, които населяваха Ерусалим, и евусейците живеят в Ерусалим със синовете на Юда и до днес.