1 А след много дни, когато ГОСПОД беше дал на Израил почивка от всичките му врагове наоколо и Иисус беше стар и в напреднала възраст,

2 Иисус свика целия Израил, старейшините му, началниците му, съдиите му и надзорниците му, и им каза: Аз съм стар и в напреднала възраст.

3 Но вие видяхте всичко, което ГОСПОД, вашият Бог, извърши заради вас на всички тези народи, защото ГОСПОД, вашият Бог, е, който воюваше за вас.

4 Ето, аз ви разделих чрез жребий тези народи, които остават, за наследство според племената ви, заедно с всичките народи, които изтребих, от Йордан до Голямото море към залез слънце.

5 И ГОСПОД, вашият Бог, Той ще ги изпъди отпред вас и ще ги изгони отпред вас; и вие ще притежавате земята им, както ГОСПОД, вашият Бог, ви е обещал.

6 Затова бъдете много твърди, да пазите и да вършите всичко, което е написано в книгата на Мойсеевия закон, да не се отклонявате от него нито надясно, нито наляво,

7 за да не се смесите с тези народи, тези, които останаха между вас, и да не споменавате името на боговете им, и да не заклевате някого в тях, и да на им служите, и да не им се покланяте;

8 а да се привързвате към ГОСПОДА, своя Бог, както сте правили до днес.

9 Защото ГОСПОД изгони отпред вас големи и силни народи и до днес никой не можа да устои пред вас.

10 Един от вас ще обръща в бяг хиляда, защото ГОСПОД, вашият Бог, е, който воюва за вас, както ви е обещал.

11 Затова внимавайте добре на себе си — да любите ГОСПОДА, вашия Бог!

12 Защото, ако някога се върнете назад и се привържете към остатъка на тези народи, тези, които останаха между вас, и се сродите, и се смесите с тях и те с вас,

13 знайте със сигурност, че ГОСПОД, вашият Бог, няма да продължи да изгонва тези народи отпред вас; и те ще ви бъдат клопка и примка, и бич в ребрата ви, и тръни в очите ви, докато изчезнете от тази добра земя, която ГОСПОД, вашият Бог, ви е дал.

14 Ето, днес аз отивам по пътя на цялата земя; и вие знаете с цялото си сърце и с цялата си душа, че нито една дума от всички добри неща, които ГОСПОД, вашият Бог, говори за вас, не пропадна; всичките се изпълниха за вас; нито една дума от тях не пропадна!

15 Но както дойдоха върху вас всичките добри думи, които ГОСПОД, вашият Бог, ви говори, така ГОСПОД ще докара върху вас всичките зли думи, докато ви изтреби от тази добра земя, която ГОСПОД, вашият Бог, ви е дал.

16 Когато престъпите завета на ГОСПОДА, вашия Бог, който ви е заповядал, и отидете и служите на други богове, и им се поклоните, тогава гневът на ГОСПОДА ще пламне против вас и вие бързо ще изчезнете от добрата земя, която ви е дал.