1 Crônicas 10

1 Filisteerna stred mot Israel och Israels män flydde för dem och föll slagna på berget Gilboa.

2 Filisteerna ansatte häftigt Saul och hans söner och de dödade Sauls söner Jonatan, Abinadab och Malki-Sua.

3 När striden hårdnade omkring Saul och bågskyttarna fann honom, blev han svårt sårad av skyttarna.

4 Han sade till sin vapenbärare: "Drag ut ditt svärd och genomborra mig så att inte dessa oomskurna kommer och skymfar mig." Men hans vapenbärare ville inte, för han var mycket rädd. Då tog Saul själv svärdet och störtade sig på det.

5 När vapenbäraren såg att Saul var död, störtade också han sig på sitt svärd och dog.

6 Så dog Saul och hans tre söner. Alla som hörde till hans hus dog på samma gång.

7 När alla israeliterna i dalen såg att deras här hade flytt och att Saul och hans söner var döda, övergav de sina städer och flydde. Sedan kom filisteerna och bosatte sig i dem.

8 Dagen därpå kom filisteerna för att plundra de slagna och fann då Saul och hans söner, där de låg fallna på berget Gilboa.

9 De plundrade honom och tog med sig hans huvud och hans vapen och sände omkring dem i filisteernas land och förkunnade den goda nyheten för sina avgudar och för folket.

10 De lade hans vapen i sitt gudahus, och hans skalle hängde de upp i Dagons tempel.

11 När invånarna i Jabesh i Gilead hörde allt vad filisteerna hade gjort med Saul,

12 bröt alla vapenföra män upp, och tog Sauls och hans söners döda kroppar och förde dem till Jabesh. De begravde deras ben under terebinten i Jabesh och fastade sedan i sju dagar.

13 Sådan blev Sauls död, därför att han hade varit trolös mot Herren. Han hade inte hållit Herrens ord, och han hade även rådfrågat en spåkvinna för att få svar.

14 Han hade inte sökt svar hos Herren. Därför dödade Herren honom och flyttade över kungadömet på David, Isais son.