1 И Ровоам дойде в Ерусалим и събра юдовия дом и Вениамин, сто и осемдесет хиляди избрани воини, за да се бият срещу Израил, за да възвърне царството на Ровоам.

2 Тогава ГОСПОДНОТО слово беше към Божия човек Семая и каза:

3 Говори на юдовия цар Ровоам, сина на Соломон, и на целия Израил в Юда и Вениамин и кажи:

4 Така казва ГОСПОД: Да не излизате и да не се биете срещу братята си! Върнете се всеки у дома си, защото от Мен стана това нещо. И те послушаха думите на ГОСПОДА и се върнаха, и не отидоха против Еровоам.

5 А Ровоам се засели в Ерусалим и построи градове за укрепления в Юда:

6 построи Витлеем и Итам, и Текое,

7 и Ветсур, и Сохо, и Одолам,

8 и Гет, и Мариса, и Зиф,

9 и Адораим, и Лахис, и Азика,

10 и Сараа, и Еалон, и Хеврон — укрепени градове, които са в Юда и Вениамин.

11 Той усили крепостите и сложи в тях началници и запаси от храна и маслинено масло, и вино;

12 и във всеки град сложи щитове и копия, и ги направи много силни. И Юда и Вениамин бяха негови.

13 И свещениците и левитите, които бяха в целия Израил, се събраха при него от всичките си области.

14 Защото левитите оставиха землищата си и притежанията си и дойдоха в Юда и в Ерусалим, понеже Еровоам и синовете му ги бяха отхвърлили, да не свещенодействат на ГОСПОДА,

15 и Еровоам си беше поставил свещеници за високите места, за демоните и за телетата, които беше направил.

16 И от всичките израилеви племена ги последваха всички, които насочиха сърцата си да търсят ГОСПОДА, Израилевия Бог, и дойдоха в Ерусалим, за да жертват на ГОСПОДА, Бога на бащите си.

17 Те укрепиха Юдовото царство и подсилиха Ровоам, сина на Соломон, три години, защото три години ходиха в пътя на Давид и Соломон.

18 И Ровоам си взе за жена Маелета, дъщерята на Еримот, сина на Давид, и на Авихаила, дъщеря на Елиав, сина на Есей.

19 И тя му роди синове: Еус и Самария, и Заам.

20 А след нея взе Мааха, дъщерята на Авесалом. И тя му роди Авия и Атай, и Зиза, и Селомит.

21 И Ровоам обичаше Мааха, дъщерята на Авесалом, повече от всичките си жени и наложници; защото беше взел осемнадесет жени и шестдесет наложници и роди двадесет и осем сина и шестдесет дъщери.

22 И Ровоам постави Авия, сина на Мааха, за глава, за първенец сред братята си, защото мислеше да го направи цар.

23 И постъпваше разумно и разпръсна всичките си синове по всичките земи на Юда и Вениамин, по всички укрепени градове, и им даваше храна в изобилие, и потърси за тях много жени.