1 Йотам беше на двадесет и пет години, когато се възцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим. Името на майка му беше Еруса, дъщеря на Садок.

2 Той върши това, което беше право пред ГОСПОДА, точно както беше правил баща му Озия, но не влезе в ГОСПОДНИЯ храм. Но народът все още беше покварен.

3 Той построи горната порта на ГОСПОДНИЯ дом и построи много върху стената на Офил.

4 Построи и градове в планините на Юда и в горите построи крепости и кули.

5 И воюва против царя на синовете на Амон и ги победи. И в онази година синовете на Амон му дадоха сто таланта сребро, десет хиляди кора жито и десет хиляди кора ечемик. Синовете на Амон му платиха толкова и втората, и третата година.

6 И Йотам стана силен, понеже изправяше пътищата си пред ГОСПОДА, своя Бог.

7 А останалите дела на Йотам и всичките му войни, и пътищата му, ето, записани са в Книгата на израилевите и юдовите царе.

8 Той беше на двадесет и пет години, когато се възцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим.

9 И Йотам легна при бащите си и го погребаха в Давидовия град. А вместо него се възцари синът му Ахаз.