1 И Йосафат легна при бащите си и беше погребан с бащите си в Давидовия град, а вместо него се възцари синът му Йорам.

2 Той имаше братя, синове на Йосафат — Азария и Ехиил, и Захария, и Азария, и Михаил, и Сафатия. Всички тези бяха синове на Йосафат, цар на Израил.

3 И баща им им даде много подаръци, сребро и злато, и скъпоценности, заедно с укрепени градове в Юда; но царството даде на Йорам, понеже той беше първородният.

4 А когато Йорам се издигна над царството на баща си и се закрепи, изби всичките си братя с меч, а също и няколко от началниците на Израил.

5 Йорам беше на тридесет и две години, когато се възцари, и царува осем години в Ерусалим.

6 И той ходи в пътя на израилевите царе, както постъпваше домът на Ахав, защото жена му беше дъщеря на Ахав. И той върши зло пред ГОСПОДА.

7 Но ГОСПОД не поиска да погуби Давидовия дом заради завета, който беше направил с Давид, и както беше обещал, че ще даде светилник на него и на синовете му завинаги.

8 В неговите дни Едом отстъпи изпод ръката на Юда и си постави свой цар.

9 И Йорам отиде с началниците си и с него всичките колесници. И като стана през нощта, разби едомците, които бяха обкръжили него и началниците на колесниците.

10 Така Едом отстъпи изпод ръката на Юда и е независим и до днес. Тогава, по същото време, и Ливна отстъпи изпод ръката му, понеже беше оставил ГОСПОДА, Бога на бащите си.

11 Той направи и високи места по юдовите планини и подбуди ерусалимските жители да блудстват, и поквари Юда.

12 Тогава дойде до него писмо от пророк Илия, което гласеше: Така говори ГОСПОД, Бог на баща ти Давид: Понеже ти не ходи в пътищата на баща си Йосафат и в пътищата на юдовия цар Аса,

13 а ходи в пътя на израилевите царе и подбуди Юда и ерусалимските жители да блудстват, според блудствата на дома на Ахав, и освен това изби и братята си, дома на баща си, които бяха по-добри от теб,

14 ето, ГОСПОД порази с тежка язва народа ти, синовете ти, жените ти и целия ти имот.

15 А ти ще страдаш от тежки болести, от разстройство на червата си, докато от болестта червата ти започнат да изтичат от ден на ден.

16 И ГОСПОД подбуди против Йорам духа на филистимците и на арабите, които са близо до етиопците,

17 и те се изкачиха против Юда, нахлуха и заграбиха целия имот, който се намери в царската къща, и синовете му и жените му; и не му остана друг син освен Йоахаз, най-младият от синовете му.

18 И след всичко това ГОСПОД го порази с нелечима болест в червата.

19 И след известно време, накрая, след две години, червата му изтекоха поради болестта му и той умря в страшни болки. А народът му не гори благоухания за него, както бяха горили за бащите му.

20 Той беше на тридесет и две години, когато се възцари, и царува в Ерусалим осем години. И си отиде без да им липсва; и го погребаха в Давидовия град, но не в царските гробища.