1 И ерусалимските жители направиха най-младия му син Охозия цар вместо него, защото разбойническата чета, която беше дошла с арабите в стана, беше избила всичките по-възрастни. Така се възцари Охозия, синът на юдовия цар Йорам.

2 Охозия беше на четиридесет и две години, когато се възцари, и царува една година в Ерусалим. Името на майка му беше Готолия, дъщеря на Амрий.

3 Той също ходи в пътищата на Ахавовия дом, защото майка му беше негова съветничка в безбожието.

4 И той върши зло пред ГОСПОДА като дома на Ахав, защото след смъртта на баща му те му станаха съветници за негова гибел.

5 И той последва съвета им и отиде заедно с израилевия цар Йорам, сина на Ахав, на война против арамейския цар Азаил в Рамот-Галаад. И арамейците раниха Йорам.

6 И той се върна, за да се лекува в Езраел от раните, които му нанесоха в Рама, когато се би срещу арамейския цар Азаил. И юдовият цар Азария, синът на Йорам, слезе в Езраел, за да види Йорам, сина на Ахав, защото беше болен.

7 Но гибелта на Охозия дойде от Бога с отиването му при Йорам; защото, когато дойде, излезе с Йорам против Ииуй, сина на Намесий, когото ГОСПОД беше помазал да отсече Ахавовия дом.

8 И когато Ииуй извършваше съд над Ахавовия дом, той намери юдовите началници и синовете на братята на Охозия, които служеха на Охозия, и ги изби.

9 И потърси и Охозия; и го заловиха, като се криеше в Самария, и го доведоха при Ииуй, и го убиха. И го погребаха, защото казаха: Син е на Йосафат, който търсеше ГОСПОДА с цялото си сърце. И домът на Охозия нямаше вече сила да задържи царството.

10 А Готолия, майката на Охозия, като видя, че синът й умря, стана и заповяда да се погуби цялото царско потомство от юдовия дом.

11 Но Йосавеета, царската дъщеря, взе Йоас, сина на Охозия, и го открадна отсред царските синове, когато ги убиваха; и го скри с кърмачката му в спалнята. Така Йосавеета, дъщерята на цар Йорам, жената на свещеник Йодая — защото беше сестра на Охозия — го скри от Готолия и тя не го уби.

12 И шест години беше при тях, скрит в Божия дом. А Готолия царуваше над земята.