1 И Авия легна при бащите си и го погребаха в Давидовия град. А вместо него се възцари синът му Аса. В неговите дни земята се успокои за десет години.

2 И Аса върши това, което беше добро и право пред ГОСПОДА, своя Бог.

3 Той премахна жертвениците на чуждите богове и високите места, разби стълбовете и изсече ашерите.

4 И заповяда на Юда да търсят ГОСПОДА, Бога на бащите си, и да изпълняват закона и заповедта Му.

5 И той премахна високите места и стълбовете на слънцето от всичките юдови градове. И царството се успокои под него.

6 И той построи укрепени градове в Юда; и земята се успокои и нямаше война срещу него в онези години, понеже ГОСПОД му даде покой.

7 И той каза на Юда: Нека да построим тези градове и да направим около тях стени и кули, порти и лостове, докато земята е още свободна пред нас, понеже потърсихме ГОСПОДА, своя Бог. Потърсихме Го и Той ни даде покой отвсякъде. И така, строиха и успяха.

8 А Аса имаше войска: от Юда триста хиляди щитоносци и копиеносци и от Вениамин двеста и осемдесет хиляди стрелци с лък, които носеха щитчета. Всички бяха силни и храбри.

9 И етиопецът Зара излезе против тях с войска от хиляда пъти по хиляда мъже и триста колесници и стигна до Мариса.

10 И Аса излезе срещу него и се строиха за бой в долината Сефата, при Мариса.

11 И Аса извика към ГОСПОДА, своя Бог и каза: ГОСПОДИ, никой освен теб не може да помогне в битката между многочисления и безсилния. Помогни ни, ГОСПОДИ, Боже наш, защото на Теб се уповаваме и в Твоето Име сме излезли срещу това множество. ГОСПОДИ, Ти си нашият Бог — не може човек да надделее против Теб!

12 И ГОСПОД разби етиопците пред Аса и пред Юда и етиопците побягнаха.

13 А Аса и народът, който беше с него, ги преследваха до Герар. И от етиопците паднаха толкова много, че вече не можаха да се съвземат, защото бяха смазани пред ГОСПОДА и пред Неговото войнство. И юдовите мъже отнесоха много голяма плячка.

14 Разбиха и всичките градове около Герар, защото страх от ГОСПОДА ги беше обзел, и ограбиха всичките градове, защото в тях имаше голяма плячка.

15 Нападнаха и шатрите при стадата и взеха много дребен добитък и камили. И се върнаха в Ерусалим.