1 И Йосия направи Пасхата на ГОСПОДА в Ерусалим; и на четиринадесетия ден от първия месец заклаха пасхата.

2 И той постави свещениците в длъжностите им и ги насърчи в службата на ГОСПОДНИЯ дом.

3 И каза на левитите, които поучаваха целия Израил, които бяха посветени на ГОСПОДА: Положете светия ковчег в дома, който построи израилевият цар Соломон, синът на Давид. Няма вече да го носите на рамена. Сега служете на ГОСПОДА, вашия Бог, и на Неговия народ Израил.

4 Пригответе се според бащините си домове, по отредите си, според писаното от израилевия цар Давид и според писаното от сина му Соломон,

5 и стойте в светилището според отделенията на бащините домове на братята си, синовете на народа, и според разделението на бащините домове на левитите.

6 Заколете пасхата и се осветете, и пригответе за братята си, за да направят според ГОСПОДНОТО слово дадено чрез Мойсей.

7 И Йосия подари на синовете на народа за жертви дребен добитък, агнета и ярета, всичките за пасхалните жертви, за всички, които се намираха там, тридесет хиляди на брой, и три хиляди говеда. Това беше от царския имот.

8 И началниците му подариха доброволно за народа, за свещениците и за левитите. А Хелкия, Захария и Ехиил, управителите на Божия дом, дадоха на свещениците за пасхалните жертви две хиляди и шестстотин агнета и ярета и триста говеда.

9 Също и Хонения и братята му Семая и Натанаил, и Асавия, Еиил и Йозавад, началниците на левитите, подариха на левитите за пасхалните жертви пет хиляди агнета и ярета и петстотин говеда.

10 И службата беше приготвена; и свещениците застанаха на мястото си и левитите по отредите си според заповедта на царя.

11 И заклаха пасхата и свещениците поръсиха кръвта, която вземаха от ръката им, а левитите одраха жертвите.

12 И отделиха частите за всеизгарянето, за да ги дадат на отделенията на бащините домове на синовете на народа, за да принесат на ГОСПОДА според писаното в книгата на Мойсей. Така направиха и с говедата.

13 И опекоха пасхата на огън според правилото, а светите приноси свариха в котли, в гърнета и в тави, и ги разделиха веднага между всичките синове на народа.

14 А после приготвиха за себе си и за свещениците, защото свещениците, синовете на Аарон, се занимаваха с принасянето на всеизгарянията и тлъстините до нощта. И така, левитите приготвиха за себе си и за свещениците, синовете на Аарон.

15 И певците, синовете на Асаф, бяха на мястото си според заповедта на Давид и Асаф, и Еман, и царския гледач Едутун. И вратарите бяха на всяка порта. Нямаше нужда да оставят службата си, защото братята им, левитите, приготвиха за тях.

16 И така, цялата ГОСПОДНА служба се приготви в онзи ден, за да се направи Пасхата и да се принесат всеизгарянията на ГОСПОДНИЯ олтар според заповедта на цар Йосия.

17 И израилевите синове, които се намериха там, празнуваха в онова време Пасхата и празника на безквасните хлябове седем дни.

18 А такава Пасха като тази не беше правена в Израил от дните на пророк Самуил. И никой от израилевите царе не беше правил такава Пасха, каквато направи Йосия, и свещениците, и левитите, и целият Юда и Израил, който се намери там, и жителите на Ерусалим.

19 Тази Пасха се направи в осемнадесетата година на царуването на Йосия.

20 След всичко това, когато Йосия беше наредил Божия дом, египетският цар Нехао се изкачи да воюва против Кархамис при Ефрат. И Йосия излезе срещу него.

21 Тогава той изпрати пратеници до него да кажат: Какво има между мен и теб, царю на Юда? Не идвам срещу теб днес, а срещу дома, с който имам война, и Бог ми е заповядал да побързам. Остави се от съпротивата си срещу Бога, който е с мен, за да не те погуби!

22 Но Йосия не отвърна лицето си от него, а се предреши, за да воюва против него. Не послуша думите на Нехао, които бяха от Божията уста, и дойде да се бие в долината Магедон.

23 И стрелците стреляха по цар Йосия; и царят каза на слугите си: Изведете ме оттук, защото съм тежко ранен.

24 И слугите му го извадиха от колесницата и го сложиха във втората колесница, която имаше, и го докараха в Ерусалим. И той умря и беше погребан в гробището на бащите си. И целият Юда и Ерусалим жалееха за Йосия.

25 И Еремия пя оплакване за Йосия. И всичките певци и певици и до днес споменават Йосия в оплакванията си. И направиха това обичай в Израил и ето, те са написани в Плача.

26 А останалите дела на Йосия и добрините му, извършени според писаното в ГОСПОДНИЯ закон,

27 и делата му, първите и последните, ето, записани са в Книгата на израилевите и юдовите царе.