1 Направи и бронзов олтар; дължината му беше двадесет лакътя и ширината му — двадесет лакътя, и височината му — десет лакътя.

2 Направи и леяното море, десет лакътя от единия му ръб до другия му ръб, с кръгла форма. Височината му беше пет лакътя и връв от тридесет лакътя измерваше обиколката му.

3 И под него имаше подобие на говеда, които го обикаляха отвсякъде, по десет на лакът, и обхващаха морето отвсякъде. Говедата бяха на два реда, изляни заедно с него.

4 То стоеше на дванадесет говеда: три обърнати на север, три обърнати на запад, три обърнати на юг и три обърнати на изток. Морето беше отгоре върху тях и всичките им задни части бяха обърнати навътре.

5 Дебелината му беше една длан, а ръбът му беше изработен като ръб на чаша, като цвят на крем. Когато беше пълно, събираше три хиляди вати.

6 Направи и десет умивалника и постави пет отдясно и пет отляво, за да мият в тях. Там миеха това, което беше за всеизгаряне, а морето беше, за да се мият в него свещениците.

7 Направи и десетте златни светилника според правилото за тях и ги сложи в храма — пет отдясно и пет отляво.

8 Направи и десет маси и ги сложи в храма — пет отдясно и пет отляво. Направи и сто златни легена.

9 Направи и двора за свещениците, и големия двор, и врати за двора, и покри вратите им с бронз.

10 И постави морето от дясната страна на дома, на изток, към юг.

11 Хирам направи котлите, лопатите и легените. Така Хирам свърши работата по нещата, които направи на цар Соломон за Божия дом:

12 двата стълба, кръглите капители, които бяха на върха на двата стълба, двете мрежи, за да покриват двата кръгли капитела, които бяха на върха на стълбовете;

13 и четиристотинте нара за двете мрежи — по два реда нарове за всяка мрежа, за да покриват двата кръгли капитела, които бяха на върховете на стълбовете.

14 Направи и стойките, направи и умивалниците върху стойките,

15 едното море и дванадесетте говеда под него,

16 и котлите, и лопатите, и вилиците. Всичките им вещи Хирам-Авив направи на цар Соломон за ГОСПОДНИЯ дом от полиран бронз.

17 Царят ги изля на Йорданското поле в глинената земя между Сокхот и Середата.

18 И Соломон направи всички тези вещи — толкова много, че теглото на бронза не можеше да се установи.

19 Така Соломон направи всичките вещи, които бяха за Божия дом: и златния олтар, и масите, на които се полагаха присъствените хлябове,

20 и светилниците със светилата им от чисто злато, за да горят пред вътрешната зала според правилото;

21 и цветята, светилата и щипците от злато, от най-чисто злато;

22 и ножовете, легените, тамянниците и кадилниците от чисто злато; и входа на дома, вътрешните му врати към пресвятото място, и вратите на дома, на храма, от злато.