1 А вместо него се възцари синът му Йосафат, който се засили против Израил.

2 Той разположи военна сила във всичките укрепени градове на Юда и постави гарнизони в юдовата земя и в ефремовите градове, които баща му Аса беше превзел.

3 И ГОСПОД беше с Йосафат, понеже той ходи в първите пътища на баща си Давид и не потърси ваалимите,

4 а потърси Бога на баща си и ходи в Неговите заповеди, а не както правеше Израил.

5 И ГОСПОД утвърди царството в ръката му. И целият Юда даде подаръци на Йосафат и той имаше богатство и слава в изобилие.

6 И сърцето му се извиси в ГОСПОДНИТЕ пътища той премахна от Юда високите места и ашерите.

7 И в третата година от царуването си той изпрати началниците си Венхаил и Авдия, и Захария, и Натанаил, и Михая да поучават в юдовите градове;

8 и с тях левитите Семая и Натанаия, и Зевадия, и Асаил, и Семирамот, и Йонатан, и Адония, и Товия, и Товадония, левитите; и заедно с тях свещениците Елисама и Йорам.

9 И те поучаваха в Юда, като имаха със себе си книгата на ГОСПОДНИЯ закон; и обхождаха всичките юдови градове и поучаваха сред народа.

10 И страх от ГОСПОДА обзе всичките царства в земите, които бяха около Юда, и те не воюваха против Йосафат.

11 И от филистимците донесоха подаръци на Йосафат и сребро като данък; и арабите му докараха дребен добитък: седем хиляди и седемстотин овни и седем хиляди и седемстотин козли.

12 И Йосафат се издигаше и стана много велик. И построи в Юда крепости и градове за житници;

13 и имаше много работа в юдовите градове и военни мъже, силни и храбри мъже в Ерусалим.

14 А ето преброяването им според бащините им домове: от Юда хилядници бяха: Адна, началникът, и с него триста хиляди силни и храбри мъже;

15 до него Йоанан, началникът, и с него двеста и осемдесет хиляди мъже;

16 до него Амасия, синът на Зехрий, който доброволно се беше отдал на ГОСПОДА, и с него двеста хиляди силни и храбри мъже.

17 И от Вениамин: Елиада, силен и храбър мъж, и с него двеста хиляди мъже, въоръжени с лъкове и щитчета;

18 до него Йозавад, и с него сто и осемдесет хиляди мъже, въоръжени за бой.

19 Тези бяха, които служеха на царя, освен онези, които царят постави в укрепените градове в целия Юда.