1 (Un psalm de laudă.) Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pămîntului!

2 Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui.

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne -a făcut, ai Lui sîntem: noi sîntem poporul Lui şi turma păşunei Lui.

4 Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cîntări în curţile Lui! Lăudaţi -L şi binecuvîntaţi -I Numele.

5 Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui din neam în neam.