1 Lăudaţi pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărăşia oamenilor fără prihană şi în adunare.

2 Mari sînt lucrările Domnului, cercetate de toţi ceice le iubesc.

3 Strălucire şi măreţie este lucrarea Lui, şi dreptatea Lui ţine în veci.

4 El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este îndurător şi milostiv.

5 El a dat hrană celor ce se tem de El; El Îşi aduce pururea aminte de legămîntul Lui.

6 El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le -a dat moştenirea neamurilor.

7 Lucrările mînilor Lui sînt credincioşie şi dreptate; toate poruncile Lui sînt adevărate,

8 întărite pentru vecinicie, făcute cu credincioşie şi neprihănire.

9 A trimes poporului Său izbăvirea, a aşezat legămîntul Său în veci; Numele Lui este sfînt şi înfricoşat.

10 Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc, au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci.