1 Lăudaţi pe Domnul! Robii Domnului lăudaţi, lăudaţi Numele Domnului!

2 Fie Numele Domnului binecuvîntat, deacum şi pînă în veac!

3 Dela răsăritul soarelui pînă la apusul lui, fie Numele Domnului lăudat.

4 Domnul este înălţat mai pe sus de toate neamurile, slava Lui este mai pesus de ceruri.

5 Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, care locuieşte atît de sus?

6 El îşi pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri şi pe pămînt.

7 El ridică pe sărac din ţărînă, înalţă pe cel lipsit din gunoi.

8 ca să -i facă să şadă împreună cu cei mari: cu mai marii poporului Său.

9 El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul!