1 (O cîntare a treptelor.) Din fundul adîncului, Te chem, Doamne!

2 Doamne, ascultă-mi glasul! Să ia aminte urechile Tale la glasul cererilor mele!

3 Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne?

4 Dar la Tine este iertare, ca să fii temut.

5 Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduieşte, şi aştept făgăduinţa Lui.

6 Sufletul meu aşteaptă pe Domnul, mai mult decît aşteaptă străjerii dimineaţa, da, mai mult decît aşteaptă străjerii dimineaţa.

7 Israele, pune-ţi nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea, şi la El este belşug de răscumpărare!

8 El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.